Over de ScheldeMonitor

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatieportaal rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Het portaal dient in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) als centraal punt voor het capteren en verspreiden van allerhande soorten data en informatie omtrent de verschillende aspecten die een rol spelen over het ganse gebied van zowel de Westerschelde als de Zeeschelde. 

 

Lees verder

Nieuwste features op ScheldeMonitor:

De kern van de ScheldeMonitor wordt gevormd door de grote hoeveelheid aan ruwe data die het bevat. Daarbovenop voorziet het portaal echter tal van verschillende afgeleide producten en doorverwijzingen naar relevante informatie. Zo zijn zowel hedendaagse als oude kaarten te bekijken in gedediceerde viewers, zijn er statische producten en interactieve apps beschikbaar, en voorziet het portaal een heuse bibliotheek. Al deze info kan doorzocht worden met intuïtieve tools, en het platform voorziet ook een heus analyse platform waarmee onderzoekers zelf aan de slag kunnen!

Alle data en informatie kan via de thematische ingangen hieronder worden teruggevonden: 

Afbeelding
data toolbox

Data

Het dataportaal van ScheldeMonitor bevat een significante hoeveelheid aan biotische en abiotische datasets, die bevraagbaar zijn via de ingebouwde toolbox. Data en metadata afkomstig van het MONEOS programma worden bovendien beschreven in datafiches.

Naar Data
Afbeelding
Ecotopen_prod

Data visualisaties

De ScheldeMonitor biedt een aantal voorgemaakte grafieken en plots aan, die gemaakt werden op basis van selecte datasets. Deze statische dataproducten kunnen vrij gedownload worden. 

Naar Gallerij
Afbeelding
printscreen deltares app

Interactieve data-applicaties

Op basis van de datasets in dit platform zijn verschillende RShiny applicaties beschikbaar, waarmee de gebruiker zelf grafieken en plots kan genereren om ruwe data begrijpbaar te maken. 

Naar Applicaties
Afbeelding
Printscreen geoviewer

Kaartmateriaal

Verschillende datasets in ScheldeMonitor zijn omgezet naar ruimtelijke lagen. Deze kunnen bekeken, gebruikt en gedownload worden via de ingebouwde 'Geoviewer' van ScheldeMonitor.

Naar Kaarten
Afbeelding
Cover application

Historische kaarten

ScheldeMonitor heeft van verschillende bronnen historische kaarten ontvangen. Deze worden stelselmatig openbaar gemaakt via deze 'side-by-side viewer', waarin gebruikers de oude kaarten naast de hedendaagse topografie kunnen plaatsen. 

Naar Applicatie
Afbeelding
printscreen literature

Literatuur

ScheldeMonitor behuist, in samenwerking met het Integrated Marine Information System (IMIS), een grote collectie aan wetenschappelijke rapportages alsook niet-wetenschappelijke literatuur met een focus op het Schelde-estuarium.

Naar Bibliotheek
Afbeelding
logo worms

Aphia soortenregister

Via een ingebouwde zoekmodule voorziet ScheldeMonitor een catalogus van alle organismen die voorkomen in de Schelde en de getijgebonden gebieden. Deze catalogus wordt ondersteund door het World Register of Marine Species (WoRMS).

Naar Soortenlijst
Afbeelding
rstudio cover

Data-analyse platform

ScheldeMonitor biedt een platform aan waarmee gebruikers data op eigen wijze kunnen analyseren. Dit platform omvat een online RStudio workspace, een GitHUB organisatie, en een collectie aan RShiny applicaties die vrij bruikbaar zijn voor de gebruikersgroepen van ScheldeMonitor. 

Naar Platform
Afbeelding
logo MDA

O&M Archief

De werkgroep Onderzoek en Monitoring Schelde-estuarium (O&M) gebruikt een online omgeving op het Marine Data Archive van VLIZ, waar ze zowel rapportages als originele monitoringsdata archiveert. Deze ruimte is enkel toegankelijk door mensen binnen de werkgroep. 

Naar Archief

Informatie

De statistieken hieronder geven een realtime indicatie van de hoeveelheid data en informatie die vindbaar gemaakt wordt via het ScheldeMonitor platform. 

Afbeelding
logo linkedin

ScheldeMonitor zelf heeft geen kanaal op sociale media. Indien je meer nieuws wil over het onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium, kan je het LinkedIn-profiel van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie volgen. 

Naar LinkedIn VNSC
Afbeelding
website VNSC

De VNSC richt zich op de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als ‘een multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften.’ Alle informatie over deze samenwerking kan teruggevonden worden op hun website. 

Naar Website VNSC