Hydrodynamiek

Het Schelde-estuarium, dat onderhevig is aan de getijden, is 160 km lang en loopt door Nederland en België, van het mondingsgebied tot aan de sluizen in Gent. Het stroomgebied van de Schelde met onder andere zijrivieren Rupel, Durme, Dender en Leie heeft een oppervlakte van wel 21.000 km² en voert zoet water richting de Noordzee.

Onder invloed van zowel natuurlijke als antropogene factoren kan de hydrodynamiek van het Schelde-systeem sterk veranderen. Verschillende aspecten van de hydrodynamica, zoals de hoeveelheid water die dagelijks in en uit de Schelde stroomt en de stroomsnelheid, bepalen in grote mate mee de fysisch-chemische toestand en de morfologische veranderingen van dit systeem. Ze zijn daarnaast ook van belang voor ondermeer scheepvaart en veiligheid. In functie van toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid gebeurt er dan ook nauwgezette monitoring van waterstanden en getij, golfwerking (door wind en schepen) en waterhuishouding in het volledige stroomgebied. Verder wordt ook heel wat onderzoek verricht om bijvoorbeeld de gevolgen van een stijgende zeespiegel door klimaatverandering en het overstromingsgevaar bij extreem tij of bij grote hoeveelheden neerslag in te schatten. De inzichten die verkregen worden uit monitoring en onderzoek worden gebruikt om het beheer van het estuarium vorm te geven en te evalueren en bij het opstellen van het Sigmaplan voor Vlaanderen en het Natuurpakket Westerschelde en het Deltaprogramma voor Nederland.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
HW_hydrodynamiek_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
getij_hydro_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus