Ecologisch Functioneren

Vanuit ecologisch oogpunt is het Schelde-estuarium een uniek estuarium. De hoge dynamiek (met een tijhoogteverschil tot 6m) en de aanwezigheid van een volledige gradiënt van zoet naar zout, inclusief een 60 km lang zoetwatergetijdengebied, en de hieraan gebonden fauna en flora maken het Schelde-estuarium tot een uitzonderlijk systeem voor Europa. Het intense gebruik van het Schelde-estuarium heeft echter tot gevolg dat het Schelde-estuarium heeft te kampen met ernstige verontreiniging, eutrofiëring en morfologische veranderingen. Zowel Nederland als Vlaanderen begonnen eind vorige eeuw met het herstel van de ecologische waarden van het gebied. Daarnaast zetten de beheerders zich in om te komen tot een duurzaam gebruik van het gehele stroomgebied.

Om een inzicht te verkrijgen in het ecologisch functioneren van het natuurlijk estuarien systeem is niet alleen de monitoring van fauna en flora in het estuarium belangrijk, maar ook hun connectie met het geheel van fysische en biochemische parameters die een invloed uitoefenen op het ecologisch systeem.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
ecologischfunctioneren_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
PBratio_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus