Data in ScheldeMonitor

Data en metadata in ScheldeMonitor kan bevraagd worden via de download toolbox en de datafiches. Analyse van de datasets is uitgedrukt in afgelijnde data- en kaartproducten, of via het data-analyse platform van ScheldeMonitor. 

Download Toolbox

Alle datasets in ScheldeMonitor zijn toegankelijk gemaakt via de ingebouwde toolbox van ScheldeMonitor. In deze toolbox kan men de datasets zoeken en filteren aan de hand van verschillende criteria. Daarna is de data vrij beschikbaar voor download in csv-format of via webservices.

Naar Download Toolbox

Datafiches

Het MONEOS monitoringsprogramma levert een belangrijke bijdrage aan de datacollectie van ScheldeMonitor. Data en metadata afkomstig van deze monitoring worden beschreven en thematisch opgedeeld in een collectie aan datafiches. Deze datafiches zijn sinds 2022 te bekijken via een interactieve RShiny-applicatie, waarbij alle info in real-time wordt binnengetrokken uit de achterliggende databanken. 

Naar Datafiches

Dataproducten & Apps

Om datasets beter bruikbaar te maken voor onderzoek en analyse worden op regelmatige basis afgeleide producten gemaakt. Dit kan in de vorm van plots en grafieken, alsook volledig uitgebouwde applicaties. Een link naar deze producten wordt voorzien in de gallerij van ScheldeMonitor.

Naar Producten

Ruimtelijke producten

Om de datasets ook ruimtelijk interpreteerbaar te maken worden verschillende datasets omgezet in GIS-materiaal. Deze ruimtelijke producten zijn toegankelijk gemaakt binnen ScheldeMonitor via de ingebouwde Geoviewer. Meer informatie over deze ruimtelijke viewer is terug te vinden op de pagina 'Kaarten in ScheldeMonitor'.

Naar GIS producten

Dataproviders

Het dataportaal van ScheldeMonitor wordt gevoed door een brede groep aan Vlaams en Nederlandse databronnen en -leveranciers. Volgende dataleveranciers voorzien data voor de ScheldeMonitor:

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

Deltares

Vlaamse Milieumaatschappij

Agentschap Maritieme dienstverlening & Kust - Afdeling Kust

Nederlands Instituut voor Ecologie

Rijkswaterstaat

De Vlaamse Waterweg

Wageningen University & Research

Waterbouwkundig Laboratorium