Diversiteit soorten | Scheldemonitor

Diversiteit soorten

Het aantal soorten binnen een ecosysteem aanwezig, kan sterk variëren. Biodiversiteit is een maat voor die verscheidenheid aan levensvormen en wordt steeds meer gebruikt als indicator voor de kwaliteit of gezondheid van het functioneren van een ecosysteem. Het is belangrijk om die biodiversiteit, maar ook  het voorkomen van verschillende kernsoorten in het Schelde-estuarium te monitoren.