SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 02
Februari, 2006

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Projecten

1989-1990: Aanslibbing in de toegangsgeul van de Berendrechtsluis, details

1988: Haalbaarheidsstudie voor een tweede containerterminal op de Schelde, details

2005-2006: Methodologische studie voedselecologie en gedrag van overwinterende watervogels langs de Zeeschelde, details


Datasets

Bathymetrisch grid Westerschelde 2001. Afdeling Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Detailopname Saeftinge 1992 (bathymetrisch grid). Afdeling Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Detailopname Selenapolder 1994 (bathymetrisch grid). Afdeling Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Detailopname Zuidgors 1992 (bathymetrisch grid). Afdeling Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Detailopname Zuidgors 1994 (bathymetrisch grid). Afdeling Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details


Publicaties

Baudez, L. (1989) De Scheldekaarten van Beautemps-Beaupré. Antwerpen: tijdschrift der stad Antwerpen 35(1): 1-13, details

Goosen, N.; van Rijkswijk, P.; Peene, J.; Kromkamp, J. (1992) Annual patterns of bacterial production in the Schelde estuary (SW-Netherlands), in: Herman, P.M.J. (Ed.) (1992). JEEP 92: Major biological processes in European tidal estuaries: report of the workshop held in Plymouth, January 29 - February 1, 1992. pp. 109-113, details

Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E. (2004) Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het tweede jaar Bijlage 8.7 bij het tweede jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004.19. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 107 pp., details

Kromkamp, J.; van Spaendonk, A.; Peene, J.; Van Rijswijk, P.; Goosen, N. (1992) Light, nutrient and phytoplankton primary production in the eutrophic, turbid Westerschelde estuary (The Netherlands), in: Herman, P.M.J. (Ed.) (1992). JEEP 92: Major biological processes in European tidal estuaries: report of the workshop held in Plymouth, January 29 - February 1, 1992. pp. 115-126, details

Soetaert, K.; Herman, P.M.J.; Scholten, H. (1992) MOSES: Mode of the Schelde Estuary, in: Herman, P.M.J. (Ed.) (1992). JEEP 92: Major biological processes in European tidal estuaries: report of the workshop held in Plymouth, January 29 - February 1, 1992. pp. 137-148, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Antwerpen 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/04, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Doel-Boerenschans 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/05, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Hansweert 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/09, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Hemiksem-Hoboken 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/03, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Saeftinge-Doel 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/06, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Terneuzen-Hansweert 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/10, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Valkenisse-Saeftinge 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/07, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Walsoorden-Valkenisse 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/08, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Wandelaar-Wielingen 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/12, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Wielingen-Vlissingen 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/11, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Monding Rupel-Hemiksem 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/02, details

Vlaamse Hydrografie (2005) Wintam-monding Rupel 2005 [MAP], in: Vlaamse Hydrografie (2005). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary-Rupel map number 104. pp. 104/01, details

VMM (2004) Biologische waterkwaliteit in Vlaanderen [MAP]. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem, Belgium. 1 map pp., details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.be