/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg


ATTENDERING N° 61      September 2015

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Boeken

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1995). Verdrag tussen het Vlaams gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. Vlaams Gewest/Koninkrijk der Nederlanden: [s.l.]. 8 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2010). TIDE Times. Tidal river development. Tide times: tidal river development, 01/2010. Hamburg Port Authority (HPA): Hamburg. 23 pp., meer

Brouwer, R.; Schramkowski, G.; Schuttelaars, H.M.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J. (2015). A data and model comparison between the hyperturbid lower Ems and Sea Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented on the ECSA 2015 conference, 6-9 Sept., London. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 21 slides pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDeclerck, R. (1953). De stormvloed van 1 februari 1953: rede uitgesproken door R. Declerck, Gouverneur der Provincie bij de opening van de gewone zittijd op 1 oktober 1953. Provincie Antwerpen: Antwerpen. 30 pp., meer

Eloot, K. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 29 slides pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTaverniers, E. (1988). Ontwerp en uitvoering van overstroombare dijken [CURSUS]. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Zeeschelde: Antwerpen. 22 pp., meer

Van Hoof, J.; Kerstens, P.; Graré, W.; Vanwijck, J. (1996). Het Sigmaplan. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Sint-Niklaas. 1 infomap pp., meer

Top

Artikels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGourgue, O.; Vanlede, J.; Chen, M. (2015). Pre- and post-processing unstructured grids for estuary and coastal sea models with the PUG Matlab toolbox, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) (2015). INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 170-171, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJebsen, J.W.; Hamoir, G. (1958). Electrophoretic and Ultracentrifugal study of plaice myogen. Acta Chem. Scand. 12(9): 1851-1868. hdl.handle.net/10.3891/acta.chem.scand.12-1851, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJebsen, J.W.; Hamoir, G. (1958). Occurrence in Plaice myogen of a low molecular weight protein of abnormal amino acid composition. Acta Chem. Scand. 12(2): 351. hdl.handle.net/10.3891/acta.chem.scand.12-0351, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVerween, A.; Hendrickx, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Larval presence prediction through logistic regression: an early warning system against Mytilopsis leucophaeata biofouling. Biofouling (Print) 23(1): 25-35. dx.doi.org/10.1080/08927010601092952, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWartel, S.; de Meuter, F.; Ringele, A. (1983). Note concerning the origin of Scheldt estuary bottom sediments (Belgium, The Netherlands). Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Aardwet. = Bull. - Inst. r. sci. nat. Belg., Sci. Terre 55(1): 15 pp., meer

Van Horen, R. (2012). Met de mosselhengst naar Mechelen en Lier 1850-1940. Consent 28: 20-25, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPiekhaar, R.S. (1982). Uniforme bepalingsmethode van slibgehalten. District Kust en Zee 1: 1-11, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTaverniers, R.; Gulinck, M. (1949). Compte rendu de l'excursion du 10 décembre 1949 aux travaux de terrassement du nouveau port pétrolier d'Anvers. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. LVIII(3): 389-399, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifHu, Z.; Lenting, W.; Van der Wal, D.; Bouma, T.J. (2015). Continuous monitoring bed-level dynamics on an intertidal flat: Introducing novel, stand-alone high-resolution SED-sensors. Geomorphology (Amst.) 245: 223-230. hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2015.05.027, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1987). De Antwerpse Zeediensten: veelzijdige opdrachten. Hinterland 135(3): 43-49, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBrouwer, M.G.M.; Wolthers, M.; Hazeleger, J.H.; Rossi, F; Lourens, L.J.; Middelburg, J.J.; Duijnstee, I.A.P. (2015). Differential response of intertidal Foraminifera to community recovery following experimentally induced hypoxia. Journal of Foraminiferal Research 45(3): 220-234. dx.doi.org/10.2113/gsjfr.45.3.220, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMoens, T.; Vincx, M. (1997). Observations on the feeding ecology of estuarine nematodes. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 77(1): 211-227. hdl.handle.net/10.1017/S0025315400033889 , meer

Ebbing, J.H.J.; Laban, C. (1996). Geological history of the area off Walcheren and Zeeuwsch-Vlaanderen (southwestern Netherlands), since the start of the Eemian. Meded. (Rijks Geol. Dienst) 57: 251-267, meer

Heins, M. (1885). Des variations du cours de l'Escaut depuis les temps primitifs. Messager Sci. Hist. Belg. 59: 1-35, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2011). Hoe minder slib hoe liever: Current Deflecting Wall bijzonder efficiënt. MOW MAG. 16: 16, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2010). Doeldok gedeeltelijk opgevuld. MOW MAG. 15: 13, meer

(2013). Achter de sluis groeit nuttige natuur: sluis in overstromingsgebied Bergenmeersen is primeur. MOW MAG. 25: 16-17, meer

(2013). We kunnen het peil van de Schelde steeds secuurder voorspellen. MOW MAG. 26: 18, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVanlede, J.; Coen, L.; Deschamps, M. (2014). Tidal prediction in the Sea Scheldt (Belgium) using a combination of harmonic tidal prediction and 1D hydraulic modeling. Natural Resources 5: 627-633. hdl.handle.net/10.4236/nr.2014.511055, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifLi, J.; Vincx, M. (1993). The temporal variation of intertidal nematodes in the Westerschelde. I. The importance of an estuarine gradient. Neth. J. Aquat. Ecol. 27(2-4): 319-326, meer

Mulder, H.P.J.; Udink, C.; Edge, B.L. (1991). Modelling of cohesive sediment transport. A case study: The Western Scheldt Estuary. Proc. Coastal Eng. Conf. 3: 3012-3023, meer

Van Gansberghe, L. (1897). Les travaux de dragage en cours d'exécution dans l'Escaut maritime, en aval d'Anvers. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 5: 1-2 + 1 map, meer

Verlooy, J. (1947). Over de invloed van de neerslag op de waterstanden in het Scheldebekken. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 3: 349-359, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHavermans, R. (1953). De stormvloed van 1 februari 1953 in de Antwerpse Noorderpolders. Tijdsch. Belg. Ver. Aardr. Studies = Bull. Soc. Belg. d'Etudes Geogr. 22(2): 361-406, meer

Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: (2015). SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015. pp. paper 99 (12 p.), meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Verelst, K.; Peeters, P. (2013). Stilling basin optimization for a combined inlet-outlet sluice in the framework of the Sigmaplan, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) (2013). Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 55-66, meer

Top

Rapporten

(1975). Enkele opmerkingen over de nauwkeurigheid van de bij de inhoudsberekeningen voor de Westerschelde toegepaste methode. Memo 75-1. Rijkswaterstaat, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 25 + 5 bijlagen pp., meer

(1979). Zeeschelde: chloridegehalte 1978. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 80/2. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + tabellen en fig. pp., meer

(1984). Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek. Samenvatting. Nota S 80 20 00. Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart: [s.l.]. 62 + tab., fig. pp., meer

(1984). Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek: deel 3. Maatgevende verkeerssituaties en vaargeulbreedte: A. Tekst . Nota S 80 20 03. Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart: Dordrecht. 92 pp., meer

(1985). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende rechteroever in het nauw van Bath. Notitie NXL-85 004. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 16 + bijlagen pp., meer

(1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende oever te Walsoorden. Notitie-86 003. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 11 + bijlagen pp., meer

(1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende linkeroever in het vaarwater boven Bath ten hoogte van de zinkers. Notitie NXL-86 004. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 14 + bijlagen pp., meer

(1987). Verdieping mondingsgebied Wielingen-Vlissingen (3°20'_3°45' EL) 48'/43' programma. Technische Schelde Commissie: Middelburg. 13 + bijlagen pp., meer

(1992). Meetresultaten stroombaanmeting uitloop Schaar van Valkenisse: 2 juli 1992. Notitie ZLMD-92 N 080. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2008). Jaarverslag 2008. Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het linkerscheldeoevergebied. Maatschappij Linkerscheldeoever: Beveren. 83 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2009). Jaarverslag 2009. Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleidvan het Linkerscheldeoevergebied. Maatschappij Linkerscheldeoever: Beveren. 119 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2010). Jaarverslag 2010. Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied. Maatschappij Linkerscheldeoever: Kallo. 152 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2011). Jaarverslag 2011. Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied. Maatschappij Linkerscheldeoever: Kallo. 131 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2012). Jaarverslag 2012. De Waaslandhaven wérkt!. Maatschappij Linkerscheldeoever: Kallo. 90 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2012). Environmental Impact Assessment (EIA) and Appriopriate Assessment (AA). Evaluation of assessment tools and methods. Lot 1: legal and procedural aspects of the EU Directives. Royal Haskoning: [s.l.]. 207 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2012). Environmental Impact Assessment (EIA) and Appropriate Assessment (AA). Evaluation of assessment tools and methods. Lot 2: analysis of case studies of port development projects in European estuaries. Royal Haskoning: [s.l.]. 121 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2012). Morphological management of estuaries. Case study of the Scheldt estuary. Antwerp Port Authority: Antwerp. 39 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Joint study on mitigation measures in the estuary mouth (Scheldt & Elbe). Hamburg Port Authority (HPA)/MOW: Hamburg. 8 + annexes pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Interestuarine comparison: managed realignment measures. Antwerp Port Authority (APA): Antwerp. xxi, 70 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Work package 5 “Measures”. Dredging and disposal strategies: Schelde estuary. MOW: [s.l.]. 11 + maps pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Jaarverslag 2013. De Waaslandhaven wérkt!. Maatschappij Linkerscheldeoever: Kallo. 110 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Jaarverslag 2014. De Waaslandhaven wérkt!. Maatschappij Linkerscheldeoever: Kallo. 119 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium tot 2012. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 10 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBerben, F. (1985). Meandergeometrie en morfodynamisch gedrag van estuariumgeulen (onderzoek aan de hand van literatuur en andere documentatie). GEOMOR 86-2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Den Haag. 128 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBierman, S.; Miller, D.; Quirijns, F.; van Hal, R. (2009). Intensiteit boomkorvisserij in de Vlakte van de Raan. IMARES Wageningen Report, C145/09. IMARES Wageningen UR: [s.l.]. 36 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBos, O.G.; Dijkman, E.M.; Cremer, J. (2008). Gegevens voor aanmelding van mariene Habitatrichtlijngebieden: Doggersbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan. IMARES Wageningen Report, C081/08. IMARES Wageningen UR: Texel. 56 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBoyes, S.; Cutts, N.D.; Elliott, M. (2013). Legislative drivers & sectoral plan review of TIDE estuaries. IECS: UK. 79 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J.; Mertens, W.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2015). Visbestandopnames op enkele wateren in het bekken van de Zeeschelde (2014-2015). Metinging nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.9449682. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 37 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Meyvis, L. (1992). De afvoer van de Schelde in 1990. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 92/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Meyvis, L. (1993). De afvoer van de Schelde in 1992. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 93/04. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + appendices pp., meer

Claeys, G. (1968). Het diffusieverschijnsel in de Westerschelde. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 9 + appendices pp., meer

De Boeck, K.; Van Hoestenberghe, T.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Saliniteit – chloriniteit – chlorositeit: relaties in gebruik in zeewater en in de Beneden-Zeeschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 pp., meer

de Looff, D. (1980). Beschouwing over de nabij de uitloop van de Zimmermangeul in het Nauw van Bath bij vloed aanwezige stromingssituatie. Nota WWKZ-80 V017. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. 18 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDeplae, M.; Meyvis, L. (1993). De stormvloed van 26 november 1992. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. [no pag.] pp., meer

Engel, H.; Agema, J.F.; Berlamont, J.; Peters, J.J.; Terwindt, J.H.J.; Verheyen, R.F.; Wolff, W.J. (1995). Een internationale blik op het Schelde Estuarium : verslag van een reviewteam, bestaande uit zeven deskundigen uit België en Nederland, betreffende studies van Rijkswaterstaat naar nieuwe beheerswijzen voor het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 10 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (1997). Snelheidsvelden Beneden Zeeschelde: resultaten 3D Tijdokmodel. [S.n.]: Antwerpen. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKuijper, C.; Winterwerp, J.C. (2004). Cohesive sediment transport model for the Lower Sea Scheldt: steps for set-up and further development. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 53 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLevy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS 2014 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 61 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLevy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS 2013 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 54 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMaris, T.; Bruens, A.; van Duren, L.; Vroom, J.; Holzhauer, H.; De Jonge, M.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., meer

Matsoukis, C.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Effect of fresh water discharge on the salinity intrusion in the Scheldt estuary: final Report. Version 4.0. WL Rapporten, 13_165. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. III, 27 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMeyvis, L.; Deplae, M. (1993). De buitengewone stormvloed van 11 november 1992. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 93-1. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 63, tables, graphs pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPeters, J.J. (1968). La sédimentologie de l'Escaut maritime: rapport de stage. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. [diff. pag.] pp., meer

Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 5. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRoovers, P.; Sterling, A. (1969). Modelstudie van toegangsgeul tot de Boerinnesluis. WL Rapporten, 272. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSas, M.; Smets, E.; Van Langenhove, G.; Berlamont, J. (1979). Gebruik van de simulatietechniek ter bepaling van overschrijdingsfrequenties van de extreme hoogwaterstanden op de Schelde. K.U.L.: Leuven. 69 pp., meer

Smets, E. (1998). De overschrijdingskans voor de uiterste hoogwaterstanden in de Schelde te Antwerpen: toepassing van de statistiek van extreme waarden. KU Leuven: Leuven. 23 + bijlagen pp., meer

Studieconsortium IMDC - WLB (1993). Containerkaai Noord: hydraulisch en sedimentologisch onderzoek: deelrapport 11. Hydraulisch onderzoek toegangsgeul Zandvliet- en Berendrechtsluis. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 37 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTaverniers, E. (1995). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1994. Verslag AMS, 95/01. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 4 + bijlagen pp., meer

Theune, J.W. (1986). Stroom-, troebelheids- en materiaaltransportmetingen ten behoeve van een nieuwe baggermethode in de Veerhaven Kruiningen en zij- en buitenhaven Hansweert. Notitie GWI0-86.506. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 18 + appendices pp., meer

Van Damme, S.; Meire, P.; Ysebaert, T. (1999). Het Schelde-estuarium: natuurlijk! Een ecosysteembeschrijving uitgevoerd binnen het kader van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer: Antwerpen. 111 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVos, G.; Plancke, Y.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2012). Sediment relocation to shallow water near Walsoorden sandbar. Alternative relocation strategy Westerschelde relocation test Walsoorden. Final evaluation of relocation test 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 53 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWartel, S.; Chen, M.; Baeyens, W.F.J.; Dehairs, F.; Bouillon, S.; Leermaekers, M.; Van Den Winkel, P. (2004). Bepaling van de verhouding marien-fluviatiel slib in de beneden Zeeschelde in het voorjaar van 2004. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 66 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWinterwerp, J. (2013). On the response of tidal rivers to deepening and narrowing. Risks for a regime shift towards hyper-turbid conditions. Deltares: Delft. iii, 83 pp., meer

Top

Thesissen

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMoens, T. (1999). Voedingsecologie van vrijlevende estuariene nematoden: een experimentele benadering = Feeding ecology of free-living estuarine nematodes: an experimental approach. PhD Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep morfologie, systematiek en ecologie: Gent. 302 pp. , meer

Top

Andere

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifLi, J.; Vincx, M. (1993). The temporal variation of intertidal nematodes in the Westerschelde. I. The importance of an estuarine gradient, in: Meire, P. et al. (Ed.) (1993). Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4): pp. 319-326, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.