ATTENDERING N° 87      November 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

(1981). Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV): Brugge. [diff. pag.] pp., meer

Top

Artikels

Post, K.; Reumer, J.W.F. (2016). History and future of paleontological surveys in the Westerschelde Estuary (Province of Zeeland, the Netherlands). Deinsea-Rotterdam 16: 1-9, meer

Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Moens, T. (2017). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. Fish. Res. In press. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2017.10.018, meer

Abul Hossen, M.; Akhter, F. (2015). Study of the wind speed, rainfall and storm surges for the Scheldt estuary in Belgium. International Journal of Scientific & Technology Research 4(1): 130-134, meer

Vikolainen, V.; Van Buuren, A.; Warner, J.; Lulofs, K.; Bressers, H. (2015). Negotiated space for the river Scheldt in Flanders: a longitudinal reconstruction of the policy debate to realize multifunctional retention capacity. IJWG 3(3): 101-119. https://hdl.handle.net/10.7564/13-IJWG31, meer

Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2017). Different response-effect trait relationships underlie contrasting responses to two chemical stressors. J. Ecol. 105(6): 1598-1609. https://hdl.handle.net/10.1111/1365-2745.12777, meer

Lanckriet, T.; Depreiter, D.; van Holland, G. (2017). Equilibrium-type response model for the sediment volume of dredging and disposal areas. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 143(5): 04017030. https://hdl.handle.net/10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000406, meer

Guo, C.; He, Q.; van Prooijen, B.C.; Guo, L.; Manning, A.J.; Bass, S.J. (2018). Investigation of flocculation dynamics under changing hydrodynamic forcing on an intertidal mudflat. Mar. Geol. 395: 120-132. https://hdl.handle.net/10.1016/j.margeo.2017.10.001, meer

Somers, E. (2011). Schadevaring op de Westerschelde. NJW 246: 500-503, meer

Post, K.; Louwye, S.; Lambert, O. (2017). Scaldiporia vandokkumi, a new pontoporiid (Mammalia, Cetacea, Odontoceti) from the Late Miocene to earliest Pliocene of the Westerschelde estuary (The Netherlands). PeerJ 5: e3991. https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.3991, meer

Post, K. (2016). Ex situ zoogdierfossielen, een Nederlands erfgoed? Straatgras 28(2): 36-37, meer

Billen, G.; Wollast, R. (1981). Cycle de la matiere organique et des elements biogenes dans les systemes marins cotiers, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 9 + tableaux + figures, meer

Bultynck, J. (1981). De lozing van afvalwater in het kustwater, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 17 + tabellen, meer

D'Hondt, P. (1981). Mathematisch model van de Noordzee en het Schelde-Estuarium, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. [no pag.], meer

Somville, M.; Wollast, R. (1981). Modelisation de la qualité des eaux de l'estuaire de l'Escaut, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 9 + tableau + figures, meer

Venema, C. (1981). De waterkwaliteit van de Westerschelde 1971-1980, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 6 + bijlagen, meer

Bruyneel, M.; Wauters, L. (1981). Historische evolutie van de waterkwaliteit in het Schelde-estuarium op Belgisch en Nederlands grondgebied, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 10 + tabellen, meer

Goossens, M.; Dierickx, J. (1981). Wetgeving en internationale conventies, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 6, meer

Top

Rapporten

(2016). Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021: grondwatersysteemspecifiek deel Kust- en Poldersysteem. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. 67 pp., meer

Arts, F.A. (2011). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2010. RWS Waterdienst BM, 11.19. DPM: Culemborg. 57 + bijlage pp., meer

Arts, F.A. (2012). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2011. RWS Waterdienst BM, 12.25. DPM: Culemborg. 57 + bijlage pp., meer

Arts, F.A. (2013). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2012. RWS Waterdienst BM, 13.28. DPM: Culemborg. 57 + bijlagen pp., meer

Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A.; Wijnants, L. (2016). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2015 en januari 2016. Delta Intermediair Ecologie en Milieu: Vlissingen. 31 + bijlagen pp., meer

Boele, A.; van Bruggen, J.; van Dijk, A.J.; Hustings, F.; Vergeer, J.W.; Ballering, L.; Plate, C. (2012). Broedvogels in Nederland in 2010. Sovon-rapport, 2012/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 113 + bijlagen pp., meer

Boele, A.; van Bruggen, J.; van Dijk, A.J.; Hustings, F.; Vergeer, J.W.; Plate, C. (2011). Broedvogels in Nederland in 2009. SOVON-monitoringrapport, 2011/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 126 + bijlagen pp., meer

Boele, A.; van Bruggen, J.; van Dijk, A.J.; Hustings, F.; Vergeer, J.W.; Plate, C. (2013). Broedvogels in Nederland in 2011. Sovon-rapport, 2013/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 136 + bijlagen pp., meer

De Boois, I.J.; van Asch, M.; Couperus, A.S. (2016). Ankerkuilmonitoring Westerschelde: resultaten 2016. Wageningen Marine Research Rapport. IMARES Wageningen Report, C113/16. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 19 pp. https://hdl.handle.net/10.18174/400926, meer

Dujardin, A.; Meire, D.; Chu, K.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Slibbalans Zeeschelde: sub report 8 – Hydrodynamic model 1954. Versie 4.0. FHR reports, 00_029_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp . XI, 73 + 86 p. appendices pp., meer

Eelkema, M. (2016). Stromingsmetingen Ooster- en Westerschelde 2016 - Raai 1 Westerschelde. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Eelkema, M. (2016). Stromingsmetingen Ooster- en Westerschelde 2016 - Raai 5 Westerschelde. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Eelkema, M. (2016). Stromingsmetingen Ooster- en Westerschelde 2016 - Raai 9 Westerschelde. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Eelkema, M.; Jones, K. (2017). Stromingsmetingen Westerschelde 2017 - Raai 12 Westerschelde: Wielingen, Deurloo, Oostgat NOK 31129153. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Eelkema, M.; Jones, K. (2017). Stromingsmetingen Westerschelde 2017 - Raai 7 Westerschelde: Pas van Terneuzen, EveringenNOK 31129153. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Hassan, W.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Hydro and sediment dynamics in the Schelde estuary: sub report 6: validation of the SCALDISmodel on intertidal areas. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 75 +20 p. appendices pp., meer

Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2010). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. IMARES Wageningen Report, C045/10. IMARES: IJmuiden. 13 + bijlagen pp., meer

Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2015). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.): biologische gegevens. IMARES Wageningen Report, C047/15. IMARES: IJmuiden. 19 + bijlagen pp., meer

Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Klaassen, O.; van Winden, E.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2016). Watervogels in Nederland in 2014/2015. Sovon-rapport, 2016/54. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 129 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.12. Sediment balans 01/09/2007 - 31/12/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 32 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.13. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Liefkenshoek (transect K). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 155 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.12. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Liefkenshoek (transect I). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 139 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.13. Sediment balans 01/01/2008 - 31/03/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 164 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.11. Sediment balans 01/07/2007 - 31/08/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.10. Sediment balans 01/04/2007 - 30/06/2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.09. Calibratie stationaire toestellen herfst 10 september 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.10. 13-uursmeting SiltProfiler 23 oktober 2007 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.11. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling op 12/03/2008 tijdens springtij - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 92 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.17. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 20/09/2007 - 18/12/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 392 pp., meer

Koeman, R.P.T.; Bijkerk, R.; Fockens, K.; de Haan, A.L.; Esselink, P. (2002). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2000. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2001-21. Koeman en Bijkerk: Haren. 39 + bijlagen pp., meer

Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). MONEOS 2016 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sedimentconcentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 56 pp., meer

Oosterbaan, M.; Jones, K. (2017). Stromingsmetingen Westerschelde 2017 - Raai 3 Westerschelde: Verdronken land van Saeftinghe, Noord NOK 31129153. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Sedimentfluxen in het Scheldeestuarium: deelrapport 1 – Analyse van de uitgevoerde metingen en de kubatuurberekening ter hoogte van Duffelsluis. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_005_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 23 + 30 p. appendices pp., meer

Plancke, Y.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 23. Stroming- en sedimentmeting ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 19 + 45 p. bijlagen pp., meer

Plancke, Y.; Van De Moortel, I.; Hertogs, R.; Vereecken, H.; Vos, G.; Verdoodt, N.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2016: deelrapport 6 – Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2016. versie 4.0. WL Rapporten, 12_070_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVIII, 130 + 16 p. appendices pp., meer

Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future Hydrodynamics and sediment dynamics in the Schelde Estuary: sub report 11. Factual data report for framemeasurements at Drempel van Frederik in December 2015 and January 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_11. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. XI, 75 + 5 p. appendices pp., meer

Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Mesoscale hydro and sediment dynamics in the Schelde estuary: Sub report 10. Factual data report for measurements at Drempel van Hansweert in April/May 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_10. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 51 + 2 p. appendices pp., meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy