ATTENDERING N° 82      Juni 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

Dirks, L. (2000). Over stromen en overstromen: als het in Vlaanderen over water gaat… spelen ze met vuur. Ludo Dirks: Antwerpen. 78 pp., meer

Top

Artikels

de Heinzelin, J.; De Coninck, J.; Gautier, A.; Gilot, E.; Heim, J. (1984). La vallée de l'Escaut à Pont-à-Chin. Ann. Soc. Géol. Belg. (1968) 107: 89-101, meer

Peeters, E.; Das, J.; Mertens, M.; Castiaux, M.A. (1973). Métaux en traces et pollution de la côte belge et de l'estuaire de l'Escaut. Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Biologie 49(13): 1-13, meer

Taverne, L.; Gayet, M. (2006). Nouvelle description d’Halecopsis insignis de l’Éocène marin de l’Europe et les relations de ce taxon avec les Gonorynchiformes (Teleostei, Ostariophysi). Cybium 30(2): 109-114, meer

Taverne, L. (2000). Eoplethodus chaneti gen. et sp. nov. de l’Albien (Crétacé) marin de Provence (France) et l’évolution du squelette caudal chez les Tselfatiiformes (Osteichthyes: Teleostei). Cybium 24(4): 371-381, meer

Jansoone, R. (2013). Het dagelijks leven in Oostende tijdens de bezetting (1940-1944): deel 16. De Plate 42(9): 172-190, meer

Grizzetti, B.; Liquete, C.; Antunes, P.; Carvalho, L.; Geamana, N.; Giuca, R.; Leone, M.; McConnell, S.; Preda, E.; Santos, R.; Turkelboom, F.; Vadineanu, A.; Woods, H. (2016). Ecosystem services for water policy: insights across Europe. Environ. Sci. Policy 66: 179-190. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envsci.2016.09.006, meer

Geerts, L.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Wolfstein, K.; Meire, P.; Soetaert, K. (2017). Substrate origin and morphology differentially determine oxygen dynamics in two major European estuaries, the Elbe and the Schelde. Est., Coast. and Shelf Sci. 191: 157-170. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.04.009, meer

Veuger, B.; van Oevelen, D.; Middelburg, J.J. (2012). Fate of microbial nitrogen, carbon, hydrolysable amino acids, monosaccharides, and fatty acids in sediment. Geochim. Cosmochim. Acta 83: 217-233. https://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2011.12.016, meer

Rolet, G.; Ziegler, A.; De Ridder, C. (2012). Presence of a seawater-filled caecum in Echinocardium cordatum (Echinoidea: Spatangoida). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 92(2): 379-385. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315411001433, meer

Van den Meersche, K.; Van Rijswijk, P.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2009). Autochthonous and allochthonous contributions to mesozooplankton diet in a tidal river and estuary: integrating carbon isotope and fatty acid constraints. Limnol. Oceanogr. 54(1): 62-74. https://dx.doi.org/10.4319/lo.2009.54.1.0062, meer

Snacken, F. (1949). De bodemkartering van de Scheldepolders. Natuurwet. Tijdschr. 31(4-6): 87-96, meer

Mamet, B. (2006). Taxonomy of Visean marine calcareous algae, Fernie, British Columbia(Canada). Riv. ital. paleontol. stratigr. (Testo stamp.) 112(3): 323-357, meer

Nuttens, T.; Stal, C.; De Backer, H.; Schotte, K.; Van Bogaert, P.; Detry, P.; De Wulf, A. (2014). Terrestrial laser scanning as a key element in the integrated monitoring of tidal influences on a twin-tube concrete tunnel. The Photogrammetric Record 29(148): 402-416. https://hdl.handle.net/10.1111/phor.12080, meer

Peeters, P.; De Beukelaer-Dossche, M.; De Wolf, P.; Verwaest, T. (2013). Introduction à la protection contre les submersions en Flandre, in: Royet, P. et al. (Ed.) Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national – Digues2013, 12-14 juin 2013, Aix en Provence. pp. 3-10, meer

Top

Rapporten

(1985). Oriënterend onderzoek naar problemen met pleziervaart Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 15 + bijlagen pp., meer

(1986). De Westerschelde oeververbinding in een vernieuwd perspectief. Provinciaal Bestuur van Zeeland: Middelburg. 20 pp., meer

(1987). Meerjarenprogramma scheepvaartwegen 1988-1992: projectbeschrijvingen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 54 pp., meer

(1995). NATWEST. Herstelplan Natuur Westerschelde: instrument om de belangenafweging te ondersteunen. Resource Analysis, Associates for Resources Management Consulting: [s.l.]. 19 pp., meer

(1998). Publiek-private samenwerking in een nieuw perspectief. VNO-NCW/Buck Consultants International: [s.l.]. 33 + bijlage pp., meer

(1999). BOS Integraal beheer van Estuariene en Waddensystemen. Deelproject: "case Westerschelde". Land Water Milieu Informatietechnologie (LWI): Gouda. 20 pp., meer

(2014). Inventaris prioritaire stoffen. VMM: Aalst. [no pag.] pp., meer

(2015). Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2014. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 67 + bijlagen pp., meer

(2016). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlagen pp., meer

(2016). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlagen pp., meer

Abelman, H. (1984). Meetverslag passeertijdmeting Schelde-Rijnverbinding. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 8 + bijlagen pp., meer

Abelman, J.F.S.; de Vries, P.A. (1972). Scheepvaartonderzoek Westerschelde. [S.n.]: Delft. 168 + bijlagen pp., meer

Arends, A.; Kamermans, P.; Stikvoort, E.; De Winder, B. (1999). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43': een eerste evaluatie van de bagger- en stortstrategie. Rapport 4. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.019. RIKZ: [s.l.]. 48 pp., meer

Boey, I.; Vanderkimpen, P.; Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: data omtrent de operationele toestand. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_025_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp., meer

Bosch, C.A. (1995). Nulsituatie-onderzoek: landfarmingsonderzoekcompartimenten voor reiniging van verontreinigde baggerspecie nabij Kreekraksluizen (Schelde-Rijnverbinding). Grontmij: De Bilt. 10 + bijlagen pp., meer

Buitenrust Hettema, A.M.H. (1991). Filtertextiel geo-jute Zoommeer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde: Delft. 7 pp., meer

De Maerschalck, B.; Renders, D.; Vanlede, J.; Gourgue, O.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Vlaamse Baaien: deelrapport 1. Hydrodynamische modellering scenario’s Oostkust. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VII, 41 + 26 p. appendices pp., meer

De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Kolokythas, G. K.; Quataert, E.; van Oyen, T.; Vroom, J.; Dijkstra, J.; Wang, Z.B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 2. Morfologische analyse scenario's Vlaamse Baaien. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XIII, 107 + 36 p.appendices pp., meer

de Visser, A. (1986). De afwikkeling van het scheepvaartverkeer via het sluiscomplex Terneuzen en op het kanaal Terneuzen-Gent. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 17 + bijlagen pp., meer

Dillingh, D. (2013). Veranderingen in gemiddelde zeeniveaus in de Nederlandse kustwateren. Deltares: Delft. i, 39 + bijlagen pp., meer

Fijnaut, K. (1998). Naar duurzaam veilig recreatieverkeer in West Zeeuwsch-Vlaanderen: een onderzoek naar de mogelijkheden het aandeel auto in de modal split van het recreatieverkeerte verkleuren. Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV): Breda. 58 + bijlagen pp., meer

Hassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 2 p. bijlagen pp., meer

Kooman, C. (1972). Enkele opmerkingen betreffende duweenheden met 3 x 2 bakken op de duwvaartkanalen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 3 + bijlage pp., meer

Nnafie, A.; van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Morphodynamic modelling of the Scheldt mouth: effects of waves. Version 3.0. FHR reports, 14_094_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 34 pp., meer

Paap, F.; Lemaire, A. (2002). Opwarming Westerscheldetunnel ten gevolge van hoge verkeersdichtheid. TNO: Delft. 13 + bijlage pp., meer

Plancke, Y.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Plasticvervuiling en verhogen efficiëntie bij het ruimen van drijfvuil in het Schelde-estuarium: deelrapport 1. Advies voor het optimaliseren voor het ruimen van drijfvuil. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_092_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Anwerpen. VII, 20 pp., meer

Polderman, W.M. (1979). Indringdiepte van scheepsankers tegenover de beschadigingsmogelijkheid van zinkers en duikers. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD): [s.l.]. 19 + bijlagen pp., meer

Rypkema, J.A. (2002). Mentale belasting operator Westerscheldetunnel. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO: Soest. 50 + bijlagen pp., meer

Sinke, O. (2016). Monitoring geulwanden Westerschelde 2016. Locaties Ossenisse, Zuidergat, Baalhoek, Valkenisse, Bath en Saeftinghe. Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: [s.l.]. 35 pp., meer

Smolders, S.; Maximova, T.; Vandenbruwaene, W.; Coen, L.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal Plan Bovenzeeschelde: deelrapport 5. Scaldis 2050. versie 4.0. FHR reports, 13_131_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XIV, 133 + 1 p. appendices pp., meer

ter Avest, B.; Groenendijk, J.; de Heer, J. (2000). Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Advies oriëntatiefase visie-ontwikkeling Zeeuwse Kust: "visie op koers". Twijnstra Gudde: Amersfoort. 27 + bijlagen pp., meer

Teunen, L.; Belpaire, C.; Dardenne, F.; Blust, R.; Bervoets, L. (2017). Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2016. Universiteit Antwerpen (UA)/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Antwerpen. 62 + bijlagen pp., meer

Tukker, A. (1978). Toepassing van onderwaterbeton bij de Leidingtunnel onder het Schelde-Rijnkanaal. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS): Rilland. 11 + figuren pp., meer

van Manen, H.A. (1984). De invloed van drie peilvarianten (n.A.P. + 0,50 m, + 1,00 m em 1,50 m) in de Binnenschelde, nabij Bergen op Zoom, op: de waterbalans en het peilbeheer van het meer, de aanpassing van de kaden en de waterhuishouding van de Bergse Plaat en de Waterscheiding. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP): Lelystad. 22 + bijlagen pp., meer

Vandenbruwaene, W.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan BovenZeeschelde: deelrapport 8. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 42 + 22 p. bijlagen pp., meer

Visser, J. (1991). Radardekking kanaal Gent-Terneuzen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Rotterdam. 21 + bijlagen pp., meer

Top

Andere

Franken, T.; Blanckaert, J.; Leyssen, G. (2016). Synthetic events for flood risk calculation by using a nested Copula structure, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016), Lyon, France, October 17-21, 2016. E3S Web of Conferences, 7: pp. 10 pp. https://hdl.handle.net/10.1051/e3sconf/20160701005, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy