http://www.vliz.be/images/imis/banner.jpg


SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 52
Juli - Augustus 2014

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenAndere


Open documenten

Decrop, B.; Sas, M.; Zimmermann, N.; Roose, F. (2013). Monitoring the siltation rate at Deurganckdok, Port of Antwerp, and its reduction by a current deflecting wall, in: CEDA (2013). 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 622-634, more

Dam, G.; Poortman, S.E.; Bliek, A.J.; Plancke, Y. (2013). Long-term modeling of the impact of dredging strategies on morpho- and hydrodynamic developments in the Western Scheldt, in: CEDA (2013). 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 739-752, more

Troost, K.; Goudswaard, K.; van Asch, M. (2014). Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan. T0 in 2013. IMARES Wageningen Report, C064/14. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 12 pp., more

Soors, J. (2008). Scheldevogels becijferd. Spoorzoeker 2(4): 14-17, more

Hamer, P.; Annemans, J. (2008). Verdwenen scheepstypen van de Schelde en haar zijrivieren. Consent 24: 20-24, more

van den Hurk, P.; Dubbeldam, M. (1993). Oesterlarventest op sedimenten uit de Zeeschelde en Westerschelde: toxiciteit van baggerspecie uit het Schelde estuarium. AquaSense: Amsterdam. 15 + bijlagen pp., more

Ligthart, V.H.M.; van Wijhe, H.J. (1986). Expected collision and stranding frequencies of incineration vessels sailing from Antwerp to the area for burning refuse materials on the North Sea. MARIN: Wageningen. 17 + map pp., more


Boeken en Monografieën

Afdeling Zeeschelde (2013). Onderrichtingen bij optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het Zeescheldebekken [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal: Antwerpen. 65 pp., more

(2010). Westerschelde. Zeeuws Tijdschrift, 60(1-2). Stichting Zeeuws Tijdschrift: Middelburg. 82 pp., more

Ministerie van Openbare Werken. Dienst Pers en Voorlichting [s.d.]. Havenuitbreiding op de linker Scheldeoever = Extension of the port on the left bank of the river Scheldt [BROCHURE]. [S.n.]: [s.l.]. 30 pp., more

Ministerie van Openbare Werken. Dienst Pers en Voorlichting (1979). De waterkering op de Scheldekaaien te Antwerpen. [S.n.]: [s.l.]. 1 file (texte, plans, photos) pp., more

(1975). Schelde-Rijnverbinding: akademische zitting maandag 22 september 1975. [S.n.]: [s.l.]. 39 pp., more

(1995). Verdrag tussen het Vlaams gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.]. 20 pp., more

Wouters, K. (1997). Het gedrag van drempels in de Westerschelde: toetsing van hypothesen en beschrijvend morfodynamisch model van de drempels van Bath en Valkenisse. Werkdocument RIKZ, OS-97.831x. RWS, RIKZ: Middelburg. V, 36 + bijlagen pp., more


Artikels & Hoofdstukken

Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie = Bulletin van de Belgische Vereniging voor Geologie, Paleontologie en Hydrologie

·        Hasse, G. (1910). Les Schijns et l'Escaut primitifs à Anvers. , more

·        Halet, F. (1937). La géologie de la vallée de l'Escaut, à Tamise. , more

·        Haenecour, R. (1945). Les mouvements récents du sol dans le bassin maritime de l'Escaut et de l'Yser et leur influence sur la tracé des estuaires et des côtes voisines. , more

Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie

·        Van Raemdonck, J. (1878). Recherches pour servir à l'histoire du cours de l'Escaut. , more

Bulletin de la Société Royale de Géographie d'Anvers

·        Baplue, H. (1948). Les polders de l'Escaut au Nord d'Anvers: habitat et paysage rural. , more

·        De Bock, E. (1939). La région poldérienne du Nord de la Flandre. , more

·        De Bock, E. (1939). Le Braakman et la région de 'Staats-Vlaanderen'. , more

De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer

·        Maris, T.; Coen, L.; Dauwe, W.; Mertens, W.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2014). Naar een duurzaam beheer van de Schelde. , more

Estuaries and Coasts

·        Beauchard, O.; Teuchies, J.; Jacobs, S.; Struyf, E.; Van der Spiet, T.; Meire, P. (2014). Sediment abiotic patterns in current and newly created intertidal habitats from an impacted estuary. , more

Geologie: Bulletin van de Belgische Vereniging voor Geologie = Géologie: Bulletin de la Société Belge de Géologie

·        Taverniers, R.; Gulinck, M. (1949). Compte rendu de l'excursion du 10 décembre 1949 aux travaux de terrassement du nouveau port pétrolier d'Anvers. , more

·        Taverniers, R. (1946). L'évolution du Bas Escaut au Pléistocène supérieur. , more

·        de Heinzelin, J. (1952). Notes sur les coupes de l'écluse Baudouin, à Anvers. , more

·        Van Voorthuysen, J.H.; Pannekoek, A.J. (1950). La distribution verticale quantitative des foraminifères du Diestien, du Scaldisien et du Poederlien au Kruisschans, près d'Anvers. , more

Land + Water: Magazine voor Civiele- en Milieutechniek

·        Urbanus, P. (2014). Natuurlijkheid blijft kwetsbaar. , more

Tijdschrift der Openbare Werken van België = Annales des Travaux Publics de Belgique

·        Verschave, J.E.L. (1977). Stormtijen op de Noordzee en op de Westerschelde: correlatie en prognose van de waterstanden. , more

Zeeland Port News

·        (2009). WCT of outstanding importance. , more

·        (2009). Longer than 360 metres...? , more


McKee Smith, J. (Ed.) (2007). Coastal Engineering 2006: Proceedings of the 30th International Conference, San Diego, California, USA, 3-8 September 2006. Vol. 4. World Scientific: New Jersey. ISBN 978-981-270-992-9. 3241-4274 pp.

·        Dissanayake, D.M.P.K.; Roelvink, J.A.; van Ormondt, M. (2007). Effect of bed roughness on morphology model Western Scheldt estuary, NL, more

(2014). 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. PIANC: [s.l.].

·        Ides, S.; Plancke, Y. (2014). Mud research to optimize the dredging strategy in the Deurganckdok in the port of Antwerp, more

·        Plancke, Y.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J.; Vos, G.; Schrijver, M. (2014). A new disposal strategy in the Westerschelde, conciliating port accessibility and nature, more

CEDA (2013). 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. CEDA: Delft. ISBN 978-1-63266-266-8. 1043 (2 Vols) pp.

·        Roose, F.; Sas, M.; Meersschaut, Y. (2013). The development of a current deflecting wall in estuarine conditions (salinity gradients) to reduce siltation in the tidal Deurganckdok, port of Antwerp, more

·        Van Esbroeck, M.; Dockx, J.; Van de Velde, K.; Pensaert, S.; Pynaert, K.; Horckmans, L. (2013). The AMORAS project: dewatering and reuse of the Antwerp Port sediments, more

·        Decrop, B.; Sas, M.; Zimmermann, N.; Roose, F. (2013). Monitoring the siltation rate at Deurganckdok, Port of Antwerp, and its reduction by a current deflecting wall, more

·        Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B. (2013). Impact of human interventions on estuarine dynamics - towards a regime shift in the scheldt?, more

·        Taal, M.; Cleveringa, J.; Kuijper, K.; Wang, Z.B.; van Holland, G. (2013). Tidal evolution in the Scheldt estuary and its interaction with dredging works, more

·        Dam, G.; Poortman, S.E.; Bliek, A.J.; Plancke, Y. (2013). Long-term modeling of the impact of dredging strategies on morpho- and hydrodynamic developments in the Western Scheldt, more

·        Depreiter, D.; Sas, M.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2013). Dredging works in the Western Scheldt to deepen the navigation channel and to create ecologically valuable areas: status after 3 years of monitoring, more

·        Van Renterghem, B.V.; Van Nederkassel, J.V.; Vermeersch, T.; Joos, P.; Quaeyhaegens, H. (2013). The use of engineered sediments for the construction of a compartment dyke in the controlled flooding area Vlassenbroek, more


Rapporten

Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Foncke, K.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken – Bepaling freatische lijn in dijken: piëzometers en vochtsensoren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerp. 42 + 40 p. Bijlagen pp., more

Goudswaard, P.C.; van Asch, M. (2013). Kuilen op de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C165/13. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 19 pp., more

Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A.C.M. (2013). Schelpdierwateronderzoek 2012. IMARES Wageningen Report, C065/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 28 + bijlagen pp., more

Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A.C.M. (2012). Schelpdierwateronderzoek 2011. IMARES Wageningen Report, C047/12. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 26 + bijlagen pp., more

Troost, K.; Goudswaard, K.; van Asch, M. (2014). Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan. T0 in 2013. IMARES Wageningen Report, C064/14. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 12 pp., more

GEOXYZ (2014). Uitvoeren van hydrografische metingen in de Vlaamse zee- en jachthavens: haven Antwerpen Deurganckdok - Densiteitsprikken 21/05/2014. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. different maps and graphs pp., more

GEOXYZ (2014). Uitvoeren van hydrografische metingen in de Vlaamse zee- en jachthavens: haven Antwerpen Deurganckdok - Densiteitsprikken 18-19/06/21014. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. different maps and graphs pp., more

(2013). Evaluatie verdrag beleid en beheer Schelde-estuarium. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 44 + bijlagen pp., more

(1964). Berekeningen aangaande het getij in het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., more

(S.d.). Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 1981-1990. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 2 + tables pp., more

Baptist, H.J.M.; Tatman, S.; van Kessel, T.; Van Moorsel, G.; Wang, Z.B.; Erftemeijer, P. (2006). Habitattoets: effecten bagger- en stortactiviteiten t.b.v. havenonderhoud in Zeeuwse wateren. Westerschelde. WL | Delft Hydraulics: Delft. 145 + bijlagen pp., more

Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 1. Numeriek 2D model. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 53 + 70 p. bijlagen pp., more

Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 2. Stroomatlas vak monding Rupel - Hemiksen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 90 pp., more

Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). MONEOS 2012 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 56 pp., more

Stikvoort, E. (1997). 2e Voortgangsrapportage monitoring Sieperdaschor. Werkdocument RIKZ, AB-97.819X. RWS, RIKZ: Middelburg. 4 + bijlage pp., more

Stikvoort, E. (1999). 4e Voortgangsrapportage monitoring Sieperdaschor. Werkdocument RIKZ, AB-99.818X. [S.n.]: Middelburg. 4 + bijlage pp., more

Hendrikse, K. (1990). Platen van Valkenisse: analyse van de morfologische verandering per dieptezone uit de hydrografie van 1979 en 1989. Notitie GWWS, 90.13083. RWS, DGW: Middelburg. 9 pp., more

Wattel, G.; Van Eck, B. (1996). Prioritaire stoffen Westerschelde. Werkdocument RIKZ, 96.858X. RWS, RIKZ: Middelburg. 3 + tabellen pp., more

Meininger, P.L. (2001). Nieuwe dijkbekleding Westerschelde en vogels. Werkdocument RIKZ, OS/2001.812x. RWS, RIKZ: Middelburg. 12 + bijlagen pp., more

Goudswaard, P.C.; van Asch, M. (2012). Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2012. IMARES Wageningen Report, C107/12. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 18 pp., more

Arends, A.A. (1998). Statistische analyse van opgetreden stormvloedstanden bij Bath. Werkdocument RIKZ, AB-97.859x. RWS, RIKZ: Den Haag. 20 + bijlagen pp., more

van der Slikke, M.J. (1999). Morfologische ontwikkeling Westerscheldemonding tot 2020: een fenomenologische visie. Universiteit Utrecht (UU): Utrecht. 43 + bijlagen pp., more

Phernambucq, A. (1987). PCB-gehalten van paling uit Westerschelde en andere wateren. Notitie GWWS, 87.664. RWS, DGW: Middelburg. 7 + tabellen pp., more

Phernambucq, A. (1988). Samenvatting vangstgegevens van niet commerciële vissoorten in de Westerschelde (1969-1986). Notitie GWWS, 88.531. RWS, DGW: Middelburg. 8 pp., more

Louws, A. (1992). Deiningsdoordringing in de Westerschelde. Werkdocument GWWS, 92.851X. RWS, DGW: Middelburg. , more

Spaan, G. (1997). Golfrandvoorwaarden in de Westerschelde. Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 13 + tabellen + figuren + appendices pp., more

Huijs, S.W.E. (1997). Baggerinspanning bij verdieping '48/'43. Notities NWL, 97.21. RWS, ZL: Middelburg. 6 + bijlage pp., more

(1996). Meetplan drempelmetingen 1996. Drempel van Hansweert t.b.v. introductie H.F. Radar Stroommetingen: 3 en 4 juni 1996. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 23 + bijlage pp., more

van der Most, H. (1995). Beleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer van het estuarium van de Schelde en de kustzone. Deelrapport G: gebruikershandleiding. Rijkswaterstaat: Den Haag. ongep. pp., more

van der Male, K. (1992). Beschrijving waterbeweging Westerschelde met Waquasimulatie. Notitie GWWS, 92.830X. RWS, DGW: Middelburg. 60 pp., more

Bakker, R.; Bijkerk, W. (2009). Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2008: op basis van false colour luchtfoto's 1:10.000. RWS, DID: Delft. 58 + bijlagen pp., more

de Jong, J.W.; Reitsma, J.M. (2011). Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2010: op basis van false colour luchtfoto's 1:10.000. RWS, DID: Delft. 27 + bijlagen pp., more

Cadeé, N. (1993). The uptake and release of material by the cockle Cerastoderma edule L. in the Western scheldt Estuary, SW Netherlands. RWS, RIKZ: Middelburg. 21 + appendices pp., more

Verbeek, H.; van der Male, K.; Jansen, M. (2000). Het SCALWEST-model: de berekening van water- en zoutbeweging en een aanzet voor sedimenttransport in het Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, OS/2000.814. RWS, RIKZ: Den Haag. 26 + bijlagen pp., more

Storm, C. (1996). Residuele zandtransporten in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS-96.837X. RWS, RIKZ: Middelburg. 72 pp., more

Salden, R.M.; Yang, Z. (1996). A three dimensional hydrodynamic model of the Scheldt estuary for the transport of fine sediment. Werkdocument RIKZ, OS-96.143x. RWS, RIKZ: The Hague. 11 + figures pp., more

van Maldegem, D. (2000). Bodembemonstering havengebied Antwerpen. RWS, ZL: Middelburg. 115 pp., more

Maas, H.; Oorthuijsen, W. (2012). Brondocument waterlichaam Westerschelde. Doelen en maatregelen Rijkswateren 2009. Herziene versie 2012. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): [s.l.]. 102 pp., more

Bakker, A.C. (1967). Een poging tot eliminatie van onnauwkeurigheden in de getijtafels voor Vlissingen en Hoek van Holland ten behoeve van waterstandsverwachtingen. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 6 + bijlage pp., more

Schouwenaar, A. (1996). Emissiegegevens van de Westerschelde over de periode 1980 - 1993. Werkdocument RIKZ, AB-96.810X. RWS, RIKZ: Middelburg. 150 + bijlagen pp., more

Walhout, T.; Arends, A. (2000). Geulwandverdediging Zuidergat Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/2000/825X. RWS, RIKZ: Middelburg. 20 + bijlagen pp., more

Wattel, G. (1987). Jaarvrachtberekeningen verontreinigende belastingen Westerschelde in 1985. Notitie GWWS, 87.663. RWS, DGW: Middelburg. 11 + bijlagen pp., more

Wattel, G. (1988). Grensoverschrijdende vrachten bij Schaar van Ouden Doel in de periode 1981 t/m 1987. Notitie GWWS, 88.623. RWS, DGW: Middelburg. 4 pp., more

Wattel, G. (1989). Gegevens waterbelasting Westerschelde over de periode 1975 t/m 1987. Notitie GWWS, 89.464. RWS, DGW: Middelburg. 3 + bijlagen pp., more

Schouwenaar, A. (1989). Berekening jaarvrachten Westerschelde en Schelde van een aantal algemene parameters, nutriënten en zware metalen over de periode 1980-1988. Notitie GWWS, 89.646. RWS, DGW: Middelburg. 95 + bijlagen pp., more

Wattel, G. (1990). Grensoverschrijdende vrachten bij Schaar van Ouden Doel in de periode 1980 t/m 1989. Notitie GWWS, 90.13088. RWS, DGW: Middelburg. 3 pp., more

Lefèvre, F. (1991). Concentratiegradiënten van een aantal stoffen in het Schelde-estuarium in 1985 en 1988, vergeleken met interpolatiewaarden. Notitie GWWS, 90.13098. RWS, DGW: Middelburg. 10 + bijlage pp., more

Schouwenaar, A. (1990). Berekening jaarvrachten Westerschelde en Schelde van een aantal PAK's en PCB's over de periode 1983 - 1988. Notitie GWWS, 90.13150. RWS, DGW: Middelburg. 19 + bijlagen pp., more

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dekker, A.; Dek, L.A. (2006). Inventarisatie macrofauna Westerschelde najaar 2005: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEME: Yerseke. 11 + tabellen + bijlagen pp., more

Schouwenaar, A. (1997). Klasse-indeling waterbodembemonstering Westerschelde 1990 t/m 1995. Werkdocument RIKZ, AB-97.856X. RWS, RIKZ: Middelburg. 22 pp., more

van den Hurk, P.; Dubbeldam, M. (1993). Oesterlarventest op sedimenten uit de Zeeschelde en Westerschelde: toxiciteit van baggerspecie uit het Schelde estuarium. AquaSense: Amsterdam. 15 + bijlagen pp., more

Willemse, B. (2003). Toelichting ecotopenkaarten Westerschelde 1996 volgens 'de Haan'. Werkdocument RIKZ, AB-2003.800x. RWS, RIKZ: Middelburg. 8 + bijlagen pp., more

de Jong, J.W. (2012). Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2011: op basis van false colour-luchtfoto's 1:15.000. Bureau Waardenburg: Waardenburg. 45 + bijlagen pp., more

de Jong, J.W. (2013). Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2012: op basis van false colour-luchtfoto's 1:15.000. Bureau Waardenburg: [s.l.]. 45 + bijlagen pp., more

Dekker, L.; Bollebakker, G.P. (1981). Getijberekeningen in verband met het onderzoek naar de verdieping van de Westerschelde. Deel II: stormtij. Notitie WWKZ, 81.V010. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 8 + bijlagen pp., more

Dekker, L.; Bollebakker, G.P. (1982). Getijberekeningen in verband met het onderzoek naar de verdieping van de Westerschelde. Deel Ib: matig springtij (nadere berekeningen). Notitie WWKZ, 82.V005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 10 + bijlagen pp., more

Kornman, B.A.; van Doorn, K. (1997). De morfologische ontwikkeling van het Sieperdaschor tussen 1990 en 1997. Werkdocument RIKZ, OS-97.880x. RWS, RIKZ: Middelburg. 10 + bijlagen pp., more

Roelse, P.; Dunsbergen, D.W. (1997). Effect zandwinning Westerschelde: samenvatting advies. Werkdocument RIKZ, OS-97.119X. RWS, RIKZ: Middelburg. 7 + bijlage pp., more

Lefèvre, F. (1996). Gevolgen waterkwaliteit Westerschelde door uitlogen fosforslakken geulwandverdedigingen. Werkdocument RIKZ, AB-97.814X. RWS, RIKZ: Middelburg. 3 + bijlagen pp., more

Arts, F.A. (1998). Kustbroedvogels langs Oosterschelde en Westerschelde: ontwikkelingen, knelpunten en perspectieven. Bureau Waardenburg Rapport, 97.55. Bureau Waardenburg: Culemborg. 62 + bijlagen pp., more

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoessel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2002. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 14 + bijlagen pp., more

Groenewoud, M.D. (1998). Modellering morfodynamisch gedrag van de Drempel van Hansweert: aanvullende berekeningen. Technische Universiteit (TU): Delft. 15 + bijlage pp., more

Pranger, D.P.; Tolman, M.E.; van den Berg, G. (2013). Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2013. RWS, CIV: Delft. 27 + bijlagen pp., more

Stikvoort, E. (2000). Vijf jaren bodemdieren bemonsteren in het Sieperdaschor: 1995-1999. Werkdocument RIKZ, AB/2000.811X. RWS, RIKZ: Middelburg. 17 + bijlagen pp., more

Stikvoort, E. (1996). Voortgangs-rapportage monitoring Sieperdaschor. Werkdocument RIKZ, AB-96.816X. RWS, RIKZ: Middelburg. 5 + bijlagen pp., more

Castelijns, H.; Van Kerkhoven, W.; Wieland, A.; Maebe, J. (2000). Tien jaar Sieperdaschor: een evaluatie van het voorkomen van vogels in een in 1990 uit cultuurland ontstaan schor. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut: Terneuzen. 21 + bijlagen pp., more

Wattel, G.; Holland, A. (1992). Ontwikkeling zuurstofgehalten in de Westerschelde bij Schaar van Ouden Doel in de periode 1975 t/m 1991. Werkdocument GWWS, 91.848X. RWS, DGW: Middelburg. 17 pp., more

Stikvoort, E. (1997). Ontwikkelingen bodemdieren Sieperdaschor t.b.v. 2e interim-evaluatie. Werkdocument RIKZ, AB-97.864X. RWS, RIKZ: Middelburg. 9 + bijlage pp., more

Wattel, G. (1998). Nutriënten in de Zeeuwse Rijkswateren en metalen, PAK's en PCB's in de Westerschelde in de periode 1990-1997. Werkdocument RIKZ, AB-98.836X. RWS, RIKZ: Middelburg. 6 + figuren pp., more

Schouwenaar, A. (1999). Evaluatie baggerspecie 1995 t/m 1998 in het westelijke deel van de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-99.804X. RWS, RIKZ: Middelburg. 8 pp., more

(1996). Debietmeting (ADCP) Drempel Hansweert Raai-E: 6 november 1995. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. ongep. pp., more

(1996). Debietmeting (ADCP) Drempel Hansweert Raai-B en C: 3 november 1995. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. ongep. pp., more

van der Meer, J.W. (1977). Plan van aanpak voor het afleiden van ontwerprelaties voor golfoploop en golfoverslag, toegespitst op de Westerschelde. Infram: Enschede. 19 + bijlagen pp., more

(1994). Stroommetingen Nauw van Bath. 3 en 11 februari 1994. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more

(1996). OSM - meting Drempel van Hansweert: 10 april t/m 9 mei 1996. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more

(1996). Stroombaanmeting Marsprojekt Bath-oost: 10 oktober 1996. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more

Schrauwen, W.C.M. (1994). Effect van het veranderd getij op de schorren in de Oosterschelde en de invloed van menselijk handelen op de schorren bij Waarde in de Westerschelde. RWS, RIKZ: Middelburg. 87 + bijlagen pp., more

van der Pluijm, A.M.; de Jong, D.J. (2000). Vegetatieontwikkeling Sieperdaschor 1990-1999. Werkdocument RIKZ, OS/2000.831X. RWS, RIKZ: Middelburg. 6 + bijlagen pp., more

(1988). Meetresultaten Schaar van Valkenisse ten behoeve van stromingssituatie: 30 augustus 1988. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more

(1987). Chloridenormen ter hoogte van het Land van Saeftinge tijdens de ontzilting van het Zoommeer. RWS, ZL: Middelburg. 9 + bijlagen pp., more

(1993). Stroom- en sedimentmeting monding Buitenhaven Hansweert: 15 september 1993. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more

Ligthart, V.H.M.; van Wijhe, H.J. (1986). Expected collision and stranding frequencies of incineration vessels sailing from Antwerp to the area for burning refuse materials on the North Sea. MARIN: Wageningen. 17 + map pp., more

(1997). Getijanalyse Westerscheldemond: deel 2. Svasek: Rotterdam. 29 + figuren + tabellen pp., more

(1989). Herleide debieten Schaar van Valkenisse (raai 1 t/m 7): 15-9/29 en 30-9/11-10-1988. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more

(1991). Meetresultaten sedimentmeting voor de Havenmond Hansweert T1-fase: 12 december 1991. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more

(1998). Debietmeting Mond W.S. Raai-14 (1): 30 maart en 1 april 1998. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more

(1998). Debietmeting Mond W.S. Raai-14 (2): 27 en 28 januari 1998. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more

Stikvoort, E. (1997). Verslag 'habitat-verkenningen slikken en platen Westerschelde'. Werkdocument RIKZ, AB-97.806X. RWS, RIKZ: Middelburg. 18 + kaarten + figuren pp., more

International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.9. Salt-silt distribution Deurganckdok 1/6/2011-30/05/2012. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 170 pp., more

Andere

Tavernier, R. L'évolution du Bas Escaut au Pléistocène supérieur. , more

(1921). Construction d'un tunnel sous l'Escaut. Ministère des Travaux Publics, Administration des Ponts et Chaussées: [s.l.]. 3 plans pp., more


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.
http://www.scheldemonitor.org/pictures/finalblokjesrij.jpg
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.