http://www.vliz.be/images/imis/banner.jpg


SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 49
Januari - Februari 2014

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenThesissenAndere


Open documenten

Breine, J.; Van Thuyne, G. (2013). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2013. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.1020474. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 40 pp., more

de Brauwere, A.; Gourgue, O.; de Brye, B.; Servais, P.; Ouattara, N.K.; Deleersnijder, E. (2014). Integrated modelling of faecal contamination in a densely populated river–sea continuum (Scheldt River and Estuary). Sci. Total Environ. 468-469: 31-45. hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2013.08.019, more

Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.S.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. J. Mar. Syst. 128: 27-39. hdl.handle.net/10.1016/j.jmarsys.2013.03.014, more

Ouattara, N.K.; de Brauwere, A.; Billen, G.; Servais, P. (2013). Modelling faecal contamination in the Scheldt drainage network. J. Mar. Syst. 128: 77-88. hdl.handle.net/10.1016/j.jmarsys.2012.05.004, more

Knaeps, E.; Sterckx, S.; Raymaekers, D.; Ruddick, K.; Dogliotti, A.I. (2012). Using NIR and SWIR wavelengths for turbid water corrections: the SIMEC environment correction and in-situ evidence of non-zero reflectance [Presentation]. VITO/MUMM: Mol, Brussel. 4 pp., more

Verheyden, T. (2002). Decapods from the Boom Clay (Rupelian, Oligocene) in Belgium. Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Aardwet. = Bull. - Inst. r. sci. nat. Belg., Sci. Terre 72: 171-191, more


Boeken en Monografieën

Cornet, E.; Levy, Y.; Vereecken, H. (2013). Hydrométrie des cours d’eau de Flandre et de l’Escaut Anvers (B) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 12 slides pp., more

Peters, J.J.; Cunge, J.A.; Plancke, Y.M.G. (2006). Role of practinioners and hydroinformatics in the decision-making process for morphological management of an estuary [PRESENTATION]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerp. 21 slides pp., more

Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2007). A new approach for managing the morphology and ecology of a coastal plain estuary [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 15 slides pp., more

Peters, J.J. (2005). A dredging and disposal strategy for managing the Western Scheldt's morphology and ecology [PRESENTATION]. VUB: Brussels. 42 slides pp., more

Knaeps, E.; Sterckx, S.; Raymaekers, D.; Ruddick, K.; Dogliotti, A.I. (2012). Using NIR and SWIR wavelengths for turbid water corrections: the SIMEC environment correction and in-situ evidence of non-zero reflectance [Presentation]. VITO/MUMM: Mol, Brussel. 4 pp., more

Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y. (2013). An interestuarine comparison of hydro- and geomorphodynamics of the TIDE estuaries Schelde, Elbe, Weser and Humber [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 2 posters pp., more

Vos, G. (2010). Evaluatie van de morfologische evolutie van de proefstorting op basis van bathymetrische monitoring [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research/Soresma: Antwerp. 18 slides pp., more


Artikels & Hoofdstukken

Coastal Engineering: An International Journal for Coastal, Harbour and Offshore Engineers

·        Taramelli, A.; Valentini, E.; Cornacchia, L.; Mandrone, S.; Monbaliu, J.; Hoggart, S.P.G.; Thompson, R.C.; Zanuttigh, B. (2014). Modeling uncertainty in estuarine system by means of combined approach of optical and radar remote sensing. , more

Journal of environmental planning and management

·        Vikolainen, V.; Bressers, H.; Lulofs, K. (2013). The role of Natura 2000 and project design in implementing flood defence projects in the Scheldt estuary. , more

(1949). Haventechniek: voordrachten gehouden tijdens en studies ingezonden ter gelegenheid van het eerste internationaal congres over haventechiek gehouden te Antwerpen van 16 tot 19 juni 1949 bij de viering van het vierde lustrum van de Vlaamse Ingenieursvereniging 1928 - 1948. Technisch-Wetenschappelijk Tijdschrift, 18(Bijzond.nr.). Vlaamse Ingenieursvereniging: Antwerpen. 319 pp., 18, more

·        Holsters, H. (1949). Problemen in verband met de bevaarbaarheid der Zeeschelde, more

Zoologischer Anzeiger

·        Fiers, F.; Kotwicki, L. (2014). The multiple faces of Nannopus palustris auct. reconsidered: A morphological approach (Copepoda: Harpacticoida: Nannopodidae). , more


(2013). Congrès SHF: "Hydrométrie 2013", Paris, 15-16 mai 2013. Société Hydrotechnique de France: Paris

·        Cornet, E.; Levy, Y.; Vereecken, H. (2013). Hydrométrie des cours d’eau de Flandre et de l’Escaut, more

(2006). 17th International Sedimentological Congress, 27 August - 1 September 2006, Fukuoka (Japan). [S.n.]: [s.l.]

·        Peters, J.J. (2006). Morphological management of the Scheldt estuary, more

(2008). 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering and Research. Proceedings: Harmonizing the Demands of Art and Nature in Hydraulics. Engineering and Management of Fresh-water Systems. Data Acquisition and Processing for Scientific Knowledge and Public Awareness. Fluid Mechanics and Hydraulics. Maritime and Coastal Research and Engineering, July 1-6, 2007, Venice, Italy. IAHR: [s.l.]

·        Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J. (2008). A new approach for managing the morphology and ecology of a coastal plain estuary, more

(2006). Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: posters. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 13 pp.

·        Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F.; Peters, J.J. (2006). De stortstrategie "Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie en de ecologie van de Westerschelde [POSTER], more


Rapporten

Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Haven van Antwerpen - Royerssluis: voorontwerp nivelleersysteem vernieuwde Royerssluis. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 37 p. appendices pp., more

Maximova, T.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Terneuzen - detailmodel van de sluistoegang: numeriek 2D model. WL Rapporten, 00_080. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 69 + 59 p. appendices pp., more

Breine, J.; Van Thuyne, G. (2013). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2013. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.1020474. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 40 pp., more

Vereycken, K.; Plancke, Y.; Taverniers, E.; Van Hoestenberghe, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Onderzoek naar de diepteontwikkelingen van de Schelde t.b.v. de studie van de Oosterweeltunnel. versie 2.0. WL Rapporten, 13_099. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 37 + 12 p. appendices pp., more

Verschelde, P.; Onkelinx, T.; Lettens, S.; De Vos, B. (2013). Opstellen van een distributiekaart van zware metalen in sigmagebieden langsheen Zeeschelde, Rupel en Nete. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek(INBO.R.2013.11). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 87 pp., more

Deckers, P.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Overzicht overstromingskaarten van beheersgebied W&Z voor Europese richtlijn overstromingsrisico. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 31 + 1 p. appendices pp., more

Thesissen

Stock, W. (2013). Effects of copepods, diatoms and their interactions on denitrification in marine sediments: an experimental approach. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen: Gent. 36 pp. , more

Vanhove, B. (2013). Trophic position of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi: an experimental approach. MSc Thesis. Oceans & Lakes, Interuniversity Master in Marine and Lacustrine Science and Management: Brussel. 33 + annexes pp. , more

De Nul, P.J. (2013). Morphological changes in The Zwin and Westerschelde estuaries: An analysis of historical maps. MSc Thesis. Oceans & Lakes, Interuniversity Master in Marine and Lacustrine Science and Management: Brussels. 122 pp. , more


Andere

Antwerpse Zeediensten (1976). Bestrijden van overstromingen in het Zeescheldebekken: samenvattend overzicht der dijkhoogten (situatie september 1976) [KAART]. [S.n.]: [s.l.]. 1 map pp., more


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.
http://www.scheldemonitor.org/pictures/finalblokjesrij.jpg
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

 

 


Voor uitschrijven stuur een mail naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org, respectievelijk naar attendering-subscribe@scheldemonitor.org om in te schrijven.