SCHELDEMONITOR ATTENDERING

SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 37
Januari - Februari 2012

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


BoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenAndere

Boeken en Monografieën

Van Gastel, G. (2011). 15de maritiem symposium: Werkgelegenheid in de Vlaamse havens, Gent, 25 mei 2011 [presentatie][s.n.]: Gent. 11 pp., details

De Looze, H. (2011). Het treurspel der Schelde: Bijdragen over de overstromingen langs de Schelde in Oost-Vlaanderen op 12 maart 1906. Hugo De Looze: Hamme. 68 pp., details


Artikels & Hoofdstukken

Environment International

Het Ingenieursblad: Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging

Zeeuws Nieuws: Natuur, landschap en milieu


(2012). PIANC-COPEDEC VIII: Eight International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries: "Meeting the Challenges of the Coastal Environment", IIT Madras, Chennai, India, 20-24 February 2012: Book of abstracts. Department of Ocean Engineering. Indian Institute of Technology Madras: Chennai. XVII, 369 pp.


Rapporten

Hartsuiker, G. (2004). 2Dh Nevla-Scheldemodel (SCALWEST 2000 met verbeterde Belgische roosterschematisatie): bouw en afregeling stromingsmodel. WL Rapporten, 753_01[s.n.]: Antwerpen. 1 file pp., details

Van Goethem, D. (2012). Kil-metingen Lippenbroek: een sedimentbalans tussen de Schelde en Lippenbroek: stageverslag 3de bachelor geologie. Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 38 pp., details

Vos, G.; Bastiaensen, E.; De Bruyn, L.; De Schutter, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Lithologische kaart Beneden Zeeschelde: resultaten korrelanalyse sedimentstalen. Versie 2.0. WL Rapporten, 736_56. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 17 p. Appendices pp., details

Plancke, Y.; Vos, G.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 + 2 p. Appendices, figures pp., details

Spronk, G.; Vereecken, H. (2010). Verslag Afstemming monitoring - Saliniteit, Geleidendheid, Chloride, Juli 2010. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)[s.l.]. 3 pp., details

Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Plancke, Y.; De Jong, D.; Schrijver, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Ecotopen en ecotopenkaarten, september 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)[s.l.]. 2 pp., details

Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; De Jong, D.; Kers, B. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)[s.l.]. 6 pp., details

Spronk, G.; Breine, J.; Van den Bergh, E.; Goudswaard, P.C.; Bot, P.; Roos, M. (2011). Verslag Afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)[s.l.]. 2 pp., details

Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2012). Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T1 September 2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 816_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 + 7 p. Appendices pp., details

Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2012). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2010/2011. RWS Waterdienst BM, 12.07. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 122 pp., details

Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Fase 2. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 268 pp., details

van Rijn, L.C. (2011). Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, part 2. Deltares[s.l.]. 86 pp., details


Andere

(2010). Nautisch Nieuws Scheldegebied 16. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 16. MDK/Rijkswaterstaat Zeeland[s.l.]. 12 pp., details

(2009). Nautisch Nieuws Scheldegebied 15. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 15. MDK/Rijkswaterstaat Zeeland[s.l.]. 12 pp., details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.