ATTENDERING N° 88      December 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

(2014). 2014 - Feiten & cijfers. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 36 pp., meer

van Kleef, A.W.; Lambeek, J.J.P.; Masselink, G.; Ruwe, J.P.A. (1989). Getijde processen in het Zwin, Zeeuws Vlaanderen [stageverslag]. Rijksuniversiteit Utrecht: Utrecht. viii, 43 + appendices pp., meer

Top

Artikels

Gelorini, V.; Meersschaert, L.; Verleyen, E.; Verbruggen, C. (2006). Paleo-ecologisch onderzoek van een Holocene sequentie uit het Deurganckdok te Doel (Wase Scheldepolders, Noord-België). Belgeo 3: 243-264. https://hdl.handle.net/10.4000/belgeo.11999, meer

Hasse, G. (1931). Le "Verdronken Land" de Saaftingen. Bull. Soc. belge Géol. Paléontol. Hydrol. 41: 210-213, meer

de Heinzelin, J. (1952). Notes sur les coupes de l'écluse Baudouin, à Anvers. Bull. Soc. belge Géol. Paléontol. Hydrol. 61(1): 106-108, meer

Haenecour, R. (1945). Les mouvements récents du sol dans les bassins maritimes de l'Escaut et de l'Yser et leur influence sur la tracé des estuaires et des côtes voisines. Bull. Soc. belge Géol. Paléontol. Hydrol. 54: 159-168, meer

Van Voorthuysen, J.H.; Pannekoek, A.J. (1950). La distribution verticale quantitative des foraminifères du Diestien, du Scaldisien et du Poederlien au Kruisschans, près d'Anvers. Bull. Soc. belge Géol. Paléontol. Hydrol. 59: 204-212, meer

(1979). Evolutie van de kwaliteit van het Scheldewater. Extern VIII(3): 149-173, meer

Lanckriet, T.; Depreiter, D.; van Holland, G. (2017). Equilibrium-type response model for the sediment volume of dredging and disposal areas. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 143(5): 04017030. https://hdl.handle.net/10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000406, meer

Kotthaus, A. (1969). Ergebnisse der deutschen Verpflanzungen markierter Seezungen (Solea solea) in den Jahren 1964 und 1966. Meeresforsch. Rep. Mar. Res. 20(1): 70-76, meer

(2017). Gezamenlijke bekendmaking op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen. SC (Den Haag) 36954: 1-6, meer

Calle, P.; de Maat, B. (2014). Saeftinghe brongebied voor ganzen of ecologische valkuil? Zeeuws Landschap 30(3): 10-12, meer

Limberger, M. (2014). Trade and war in the North Sea: Antwerp's struggle concerning trade tariffs during and after the Dutch revolt, in: Schottenhammer, A. (Ed.) Tribute, trade, and smuggling: commercial, scientific and human interaction in the middle period and early modern world. pp. 95-108, meer

Verween, A.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Growth patterns of Mytilopsis leucophaeata, an invasive biofouling bivalve in Europe, in: Verween, A. Biologische kennis als een instrument voor een ecologische verantwoorde biofouling beheersing: een case study van de invasieve mossel Mytilopsis leucophaeata in Europa = Biological knowledge as a tool for an ecologically sound biofouling control: a case study of the invasive bivalve Mytilopsis leucophaeata in Europe. pp. 91-109, meer

van den Berghe, K.; Willems, J. (2017). Leren de waarheid te definiëren: besluitvorming ontleed rondom havenontwikkeling in het Schelde-estuarium, in: Weeda, V. Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk. Lang zullen we leren. Paper bijdragen 2017. pp. 1-15, meer

Top

Rapporten

(1983). Scheepvaarttelling Westerschelde 1981. RWS, DVK: Dordrecht. 42 + figuren pp., meer

(2015). Ganzen- en zwanentellingen in Zeeland. Seizoen 2013/2014. Sovon-rapport, 2015/27. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 47 + bijlage pp., meer

(2016). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland. Seizoen 2014/2015. Sovon-rapport, 2016/38. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 45 + bijlage pp., meer

(2016). Stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 95 pp., meer

(2017). De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen: een beknopt overzicht van de reglementeringen. 14de uitgave. Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Coördinatie & Ondersteuning: Brussel. 64 pp., meer

Arts, F.A. (2008). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991–2007. RWS Waterdienst BM, 2008.058. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 51 + bijlage pp., meer

Brongers, I.; Bakker, I. (2017). Actieve monitoring chemische stoffen zoutwater mosselen vanaf 2017. Rijkswaterstaat, Centrale Informatie Voorziening: Delft. 16 + bijlagen pp., meer

Brongers, I.; Bakker, I. (2017). Actieve monitoring chemische stoffen zoutwater mosselen 1989-2016. Rijkswaterstaat, Centrale Informatie Voorziening: Delft. 15 pp., meer

Calle, P.; Castelijns, W.; Castelijns, H.; de Maat, B.; Haaij, S. (2016). Verslag ruitelling ganzen en eenden Saeftinghe op 4-7-2016. Het Zeeuwse Landschap: Oostburg. 12 pp., meer

Dujardin, A.; Meire, D.; Chu, K.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Slibbalans Zeeschelde: sub report 8. Hydrodynamic model 1954. Versie 4.0. FHR reports, 00_029_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp . XI, 73 + 86 p. appendices pp., meer

Eelkema, M. (2016). Stromingsmetingen Ooster- en Westerschelde 2016: Raai 1 Westerschelde. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Eelkema, M. (2016). Stromingsmetingen Ooster- en Westerschelde 2016 - Raai 9 Westerschelde. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Eelkema, M. (2016). Stromingsmetingen Ooster- en Westerschelde 2016 - Raai 5 Westerschelde. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Eelkema, M.; Jones, K. (2017). Stromingsmetingen Westerschelde 2017 - Raai 12 Westerschelde: Wielingen, Deurloo, Oostgat NOK 31129153. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Eelkema, M.; Jones, K. (2017). Stromingsmetingen Westerschelde 2017 - Raai 7 Westerschelde: Pas van Terneuzen, Everingen NOK 31129153. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Hassan, W.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Hydro and sediment dynamics in the Schelde estuary: sub report 6. Validation of the SCALDISmodel on intertidal areas. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 75 + 20 p. appendices pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.13. Omgevingscondities in de rivier de Schelde januari - maart 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 200 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.10. Omgevingscondities in de rivier de Schelde april - juni 2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 34 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.12. Omgevingscondities in de rivier de Schelde oktober - december 2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 216 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.11. Omgevingscondities in de rivier de Schelde juli - september 2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.15. 13-uursmeting SiltProfiler 12 maart 2008 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 227 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.14. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 181 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.16. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 21/06/2007 - 30/07/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 7.5. 13-uursmeetcampagne SiltProfiler en Sediview 2/08/2007 Scheur. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.5. 13-uursmeting Sediview gemiddeld tij 24/10/2007 Parel II. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.1. Analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v, 42 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.14. Jaarrapport omgevingscondities 2007-2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 165 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.18. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen februari - april 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 42 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Kirby, R.; GEMS International (2008). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.6. Analyse omgevingscondities september 2005 - maart 2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 148 pp., meer

Kanning, W. (2007). Analysis and influence of uncertainties on the reliability of flood defence systems. TUD, section hydraulic engineering: Delft. 29 + appendices pp., meer

Kolokythas, G. K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische Kustzone en Scheldemonding: sub report 5: progress report Scenarios Vlaamse Baaien and model developments. Version 4.0. FHR reports, 15_068_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 45 + 25 p. appendices pp., meer

Kotterman, M.; van Gool, A.C.M.; Poelman, M. (2017). Schelpdierwateronderzoek 2016. IMARES Wageningen Report, C072/17. Wageningen Marine Research: Yerseke. 25 + bijlagen pp., meer

Oele, E.; Schüttenhelm, R.T.E. (1986). Geologisch onderzoek vaargeul Wielingen C.A. Rapport OP 6520. Rijks Geologische Dienst: Haarlem. 4 + 8 p. bijlagen pp., meer

Oosterbaan, M.; Jones, K. (2017). Stromingsmetingen Westerschelde 2017 - Raai 3 Westerschelde: Verdronken land van Saeftinghe, Noord NOK 31129153. Aqua Vision BV: Utrecht. 9 + bijlagen pp., meer

Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Sedimentfluxen in het Scheldeestuarium: deelrapport 1 – Analyse van de uitgevoerde metingen en de kubatuurberekening ter hoogte van Duffelsluis. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_005_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 23 + 30 p. bijlagen pp., meer

Plancke, Y.; Van De Moortel, I.; Hertogs, R.; Vereecken, H.; Vos, G.; Verdoodt, N.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2016: deelrapport 6. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2016. versie 4.0. WL Rapporten, 12_070_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVIII, 130 + 16 p. bijlagen pp., meer

Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008). Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg. 44 pp., meer

Stikvoort, E.; Castelijns, H.; de Maat, B. (2017). Voedsel van oeverpiepers (Anthus petrosus littoralis) in het Verdronken Land van Saeftinghe. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut: Terneuzen. 18 + bijlagen pp., meer

Udale-Clarke, H. (2009). FLOODsite Fact Sheets - A summary of key project outputs - Second edition. HR Wallingford: Wallingford. [diff. pag.] pp., meer

Vanlede, J.; Decrop, B.; De Clercq, B.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 1. Gevoeligheidsanalyse. Versie 2_0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 28 + 89 p. appendices pp., meer

Wijnhoven, S.; Gittenberger, A.; Faasse, M.; Schellekens, T. (2017). Overview alien species monitoring in the Western Scheldt. Current status of monitoring efforts and presence of alien species among macrofauna and algae. Ecoauthor: Heinkenszand. 56 pp., meer

Top

Thesissen

Foekema, E.M. (2013). Eggsposed - Impact of maternally transferred POPs on fish early life development. PhD Thesis. Wageningen University: Wageningen. ISBN 978-94-6173-665-9. 210 pp. , meer

Jacobs, W. (2011). Sand-mud erosion from a soil mechanical perspective. PhD Thesis. Ipskamp Drukkers: Enschede. ISBN 9789491211652. xii, 212 + appendices pp. , meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy