ATTENDERING N° 92      April 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

(S.d.). Laboratoire de Recherches Hydrauliques = Laboratory of Hydraulics Research - Borgerhout [BROCHURE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 13 pp., meer

(S.d.). Waterbouwkundig Laboratorium = Versuchsanstalt für Wasserbau - Borgerhout [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer

(1963). Etat d'avancement des études: mai 1963. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 18 (incl. fotos) + 2 cartes pp., meer

(1975). Schelde-Rijnverbinding: akademische zitting maandag 22 september 1975. [S.n.]: [s.l.]. 39 pp., meer

(1975). Schelde met Rijn verbonden. Voorlichting Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 12 pp., meer

(1980). Laboratory of Hydraulics Research Borgerhout - Antwerpen [BROCHURE]. Laboratory of Hydraulics Research: Antwerp. 11 + fig. pp., meer

(1980). Laboratoire de Recherches Hydrauliques Borgerhout - Anvers [BROCHURE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 14 pp., meer

(1980). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout - Antwerpen [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 pp., meer

(1982). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout - Antwerpen [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 pp., meer

(1992). Flanders Hydraulics Borgerhout [BROCHURE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. [14] pp., meer

(1992). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. [14] pp., meer

(1992). Laboratoire de Recherches Hydrauliques Borgerhout [BROCHURE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. [14] pp., meer

(2000). Landinrichting Leie en Schelde. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 8 pp., meer

(2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Projectbureau LTV: Delft. 4 pp., meer

(2001). De Schelde: een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2). [S.n.]: [s.l.]. 37-106 pp., meer

(2006). Innovative flood management solutions and spatial development: a wider approach in coastal management [BROCHURE]. ComCoast: Delft. 14 pp., meer

(2009). Dagen van de Kaaien, 19-21 maart 2009. Stad Antwerpen: Antwerpen. 1 documentatiemap pp., meer

Afdeling Bovenschelde (2002). Informatiebrochure Moervaart en Durmekanaal. [S.n.]: [s.l.]. 47 pp., meer

Claes, T. (1926). Les passes de l'Escaut maritime. Ponts et Chaussées: Bruxelles. 21 pp., meer

Cumps, F. (2007). De Schelde bestudeerd: 75 jaar hydraulisch en nautisch onderzoek over de Schelde. Deel 1: hydraulisch onderzoek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer

Dauwe, W. (2001). Actualisatie van het Sigmaplan. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 11 pp., meer

De Groot, A.J.; Salomons, W. (1977). Influence of civil engineering projects on water quality in deltaic regions. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 195. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. , meer

De Kesel, L. (1964). Structurele ontwikkeling van de haven (1803-1914). Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis: Antwerpen. 47 + kaarten pp., meer

Dufour, G.; Somers, L.; Havenith, E. (1967). De Schelde-Rijnverbinding = Liaison Escaut-Rhin. [S.n.]: [s.l.]. 11 + maps pp., meer

Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (2) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer

Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (1) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer

JusBox (2011). Sigmaplan GOG KBR: gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., meer

Keelhoff, A. (1900). Projet de coupure de l'Escaut entre Anvers et le Kruisschans. Librairie Générale de Ad. Hoste: Gand. 24 pp., meer

Kleinjan, L.J. (1938). Het gebied van de Westerschelde nabij Bath. Rijkswaterstaat: Hoek van Holland. 92 + 47 bijlagen pp., meer

Maes, R.; Van Rompaye, A.; de Beer, D. (1995). De Schelde als natuurgebied herontdekt: natuurwetenschappelijke onderzoeksresultaten en natuurontwikkelingsvoorstellen voor de Beneden-Zeeschelde te Antwerpen-Linkeroever, Zwijndrecht en Beveren [BROCHURE]. Werkgroep Natuurbehoud Linkeroever vzw: Antwerpen. 55 pp., meer

Malou, J.; De Wael, L.; Cuylits, J.; Van der Taelen, F.; Lefebvre, J.; Allewaert, Ev. (1874). Reconstruction sur un nouvel alignement des quais de l'Escaut et installations nouvelles pour le chargement et le déchargement des navires, etc.. Imprimerie Guil. Van Merlen: Anvers. 79 pp., meer

Ministerie van Openbare Werken. Dienst Pers en Voorlichting (1979). De waterkering op de Scheldekaaien te Antwerpen. [S.n.]: [s.l.]. 1 file (texte, plans, photos) pp., meer

Peleman, B.; De Pillecyn, F. (Ed.) (1953). Eeuwige Schelde. Boekengilde De Clauwaert: Leuven. 67 + foto's pp., meer

Pierrard, A. (1930). La question de l'Escaut de 1648 à 1930. F. Van Buggenhoudt: Bruxelles. 23 pp., meer

Renard, J.; Verelst, G. [s.d.]. De moderniseringswerken van het zeekanaal van Brussel tot de Schelde. [S.n.]: [s.l.]. 40 pp., meer

Rotsaert, A. (1933). Les différends fluviaux et maritimes hollando-belges au point de vue de politique, d'économie et de navigation avec 3 cartes: eaux intermédaires - les Wielingen - le Canal Albert. Edition de la navigation fluviale: Anvers. 110 pp., meer

Sterling, A. (1964). 4de internationaal havenkongres. Waterbouwkundig Laboratorium: Anvers. 8 + kaart, 2 foto's pp., meer

Sterling, A. (1964). 4th International harbour conference. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8 + map, 2 photos pp., meer

Sterling, A. (1964). 4me congrès portuaire international. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8 + 1 carte, 2 fotos pp., meer

Sterling, A. (1968). Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques: 1968. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 135 pp., meer

Sterling, A. (1976). Dijkcommissie mei 1976: voordracht i.q. Sterling (gegeven in het Waterbouwkundig Laboratorium). Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijlagen pp., meer

Troost, P.J. (1888). Notice sur les travaux d'amélioration de l'Escaut dans la traverse de la ville de Gand et en aval de cette ville. Gobbaerts: Bruxelles. 19 pp., meer

Van Gucht, G. (1993). De Schelde en haar natuurwaarden in de streek van Dendermonde tot Temse [BROCHURE]. Wielewaal v.z.w. afdeling 'sHeerenbosch: [s.l.]. 59 pp., meer

Van Mierlo, C.J. (1897). Rechtmaking van de Schelde beneden Antwerpen: de bijzonderste voorgedragene plannen getoetst aan de regels van de waterkunst. Tweede uitgaaf, herzien en vermeerderd. Guyot: Brussel. 49 + pl. pp., meer

Van Veen, J. (1938). Baggering in de Westerschelde (Schaar van Waarde). Rijkswaterstaat: Den Haag. 7 + 1 p. bijlage pp., meer

Top

Artikels

Van Mierlo, C.J. (1896). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers: comparaison au point de vue hydrographique des principaux tracés proposés. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876) XIX(1): 1-42 + cartes, meer

Van Mierlo, C.J. (1905). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers: note sur l'avant-projet du governement. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876) IV(1): 1-28, meer

Van Mierlo, C.J. (1905). La grande coupure de l'Escaut: conférence donnée le 7 novembre 1905 à l'association des Ingénieurs sortis des École spéciales de Gand. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876) IV(1): 29-63 + cartes, meer

Van Mierlo, C. (1896). Note sur l'amélioration de l'embouchure du Rupel. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876) 19(2): [1-20] + 1 carte, meer

Van Mierlo, C.-J. (1913). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers: la question du canal-bassin. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1911) VI(2): 21 + 1 map, meer

Van Mierlo, C.J. (1912). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers: note sur le nouveau projet du gouvernement. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1911) V(2): 123-187, meer

Hasse, G. (1931). Le "Verdronken Land" de Saaftingen. Bull. Soc. belge Géol. Paléontol. Hydrol. 41: 210-213, meer

Halet, F. (1937). La géologie de la vallée de l'Escaut, à Tamise. Bull. Soc. belge Géol. Paléontol. Hydrol. 47: 356-362, meer

Baplue, H. (1948). Les polders de l'Escaut au Nord d'Anvers: habitat et paysage rural. Bull. Soc. R. Géogr. Anvers = Tijdsch. Kon. Aardr. Genootsch. Antw. 62: 93-116, meer

De Bock, E. (1939). La région poldérienne du Nord de la Flandre. Bull. Soc. R. Géogr. Anvers = Tijdsch. Kon. Aardr. Genootsch. Antw. 59(4): 294-326, meer

De Bock, E. (1939). Le Braakman et la région de 'Staats-Vlaanderen'. Bull. Soc. R. Géogr. Anvers = Tijdsch. Kon. Aardr. Genootsch. Antw. 59(3): 201-228, meer

Sterling, A. (1967). Modelstudies aangaande de verbetering van de bevaarbaarheid op de Schelde. Ingenieur ('s-Gravenhage) 19-20: 1-23, meer

Bonnet, L. (1923). Iets over de Zeeschelde en hare overstromingen in het verleden. De technische gids 4(9): 273-283, meer

Bonnet, L. (1926). Vorming der Belgische stroomen en rivieren gedurende de voorhistorische tijden. De technische gids 7(5): 125-133, meer

Peters, N.; Monteiro, H. (2005). A small sperm whale (Cetacea: Odontoceti, Physeteridae) from the Miocene of Antwerp. Deinsea-Rotterdam 11(1): 87-102, meer

Bianucci, G.; Post, K. (2005). Caviziphius altirostris, a new beaked whale from the Miocene southern North Sea basin. Deinsea-Rotterdam 11(1): 1-6, meer

de Haas, T.; Pierik, H.J.; van der Spek, A.J.F.; Cohen, K.M.; van Maanen, B.; Kleinhans, M.G. (2018). Holocene evolution of tidal systems in The Netherlands: effects of rivers, coastal boundary conditions, eco-engineering species, inherited relief and human interference. Earth-Sci. Rev. 177: 139-163. https://hdl.handle.net/10.1016/j.earscirev.2017.10.006, meer

Vuik, V.; Suh Heo, H.Y.; Zhu, Z.; Borsje, B.W.; Jonkman, S.N. (2018). Stem breakage of salt marsh vegetation under wave forcing: a field and model study. Est., Coast. and Shelf Sci. 200: 41-58. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.09.028, meer

Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Moens, T. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. Fish. Res. 199: 252-262. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2017.10.018, meer

Hu, Z.; van der Wal, D.; Cai, H.; van Belzen, J.; Bouma, T.J. (2018). Dynamic equilibrium behaviour observed on two contrasting tidal flats from daily monitoring of bed-level changes. Geomorphology (Amst.) 311: 114-126. https://hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2018.03.025, meer

Alen, J. (1953). De overstromingen van februari 1953. Het Leger De Natie 8(12): 1-12, meer

Roovers, P. (1989). Verdiepingsprogramma van de maritieme toegansweg tot de haven van Antwerpen. Hinterland 143N: 67-77, meer

De Rudder, P. (1965). La liaison fluviale du port d'Anvers avec le bassin Mosan. Hinterland 46: 1-9, meer

Ebbing, J.H.J.; Laban, C. (1996). Geological history of the area off Walcheren and Zeeuwsch-Vlaanderen (southwestern Netherlands), since the start of the Eemian. Meded. (Rijks Geol. Dienst) 57: 251-267, meer

Havermans, R. (1954). De stormvloed in de Antwerpse Polders 1 februari 1953. Nat.- stedeschoon 27(2): 15-39, meer

Daggers, T.D.; Kromkamp, J.C.; Herman, P.M.J.; van der Wal, D. (2018). A model to assess microphytobenthic primary production in tidal systems using satellite remote sensing. Remote Sens. Environ. 211: 129-145. https://hdl.handle.net/10.1016/j.rse.2018.03.037, meer

Guilcher, A. (1953). Les inondations marines du 31 Janvier et du 1er février 1953 sur les bords de la Mer du Nord. Rev. étude calam. 13(30-31): 3-19, meer

Vandermarken, T.; Gao, Y.; Baeyens, W.; Denison, M.S.; Croes, K. (2018). Dioxins, furans and dioxin-like PCBs in sediment samples and suspended particulate matter from the Scheldt estuary and the North Sea Coast: comparison of CALUX concentration levels in historical and recent samples. Sci. Total Environ. 626: 109-116. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2018.01.084, meer

Hay, R.F.M; Laing, J. (1954). The storm of 31st January - 1st February 1953. Mar. Obs. 24: 87-92, meer

Truijens, P.; Vantorre, M.; Vanderwerff, T. (2006). On the design of ships for estuary service. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 148(A2): 1-15, meer

Verhaegen, M. (1912). Projet de loi relatif à l'amélioration du cours de l'Escaut entre Anvers et le Kruisschans et aux travaux qui en sont la conséquence. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1912(3): 1-41, meer

Verschave, J.E.L. (1976). Materialenneerslag en onderhoudsbaggerwerken in de haven te Zeebrugge en in de Scheldemonding. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1: [1-16], meer

Gellens, H.; Van Brabandt, L.; Pierrot, J. (1908). La marée-tempête du 12 mars 1906 dans le bassin de l'Escaut maritime. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1: [1-62], meer

Kramer, T. (1990). Laat de WOV maar varen. Wantij (Heinkensz.) 7(2): 3-4, meer

(2002). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Waterspiegel 3(1/2): 1-4, meer

Lievense, P. (2006). Westerscheldetunnel: van levensader naar afvoerbuis. Zeeland (Middelbg., 1992) 15(4): 150-154, meer

Bakx, P. (2006). Strijden om vrije overzet Westerschelde anno 1958: Zeeuws-Vlamingen schrijven geschiedenis onder leiding van Honoré Josephus Colsen. Zeeland (Middelbg., 1992) 15(4): 155-164, 173, meer

Burgers, S. (2006). De Westerschelde in portretten en poëzie (fotografie Ludo Goossens). Zeeland (Middelbg., 1992) 15(4): 165-172, meer

Bekker, J.P. (1990). Butskop op de Westerschelde. Zoogdier 1(3): 11-13, meer

Sterling, A. (1965). Moyens de s'opposer à l'introduction de l'eau salée dans les écluses, in: 21st International Navigation Congress, Stockholm, 1965. Section I. Inland navigation. Subject 1. pp. 1-6 + figures, meer

Roovers, P.; Laforce, E. (1981). Tidal model of the Belgian coast, in: Congress of the International Association for Hydraulic Research (IAHR), February 1981, New-Delhi, India. pp. 567-574, meer

Van Eerdenbrugh, K. (2000). Hydrologisch informatiecentrum, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. [1]-[7], meer

Dumon, G. (2000). Hydrometeosysteem Westerscheldemond, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. [1-5], meer

Nijssen, D.; Meire, P. (2001). Overstromingen: bedreigingen maar ook kansen voor een integraal waterbeheer!, in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-10, meer

Houthaeve, R. (2001). Het watersysteem sturend voor de ruimtelijke ordening? [PRESENTATIE], in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-16 (hand-outs), meer

Vantorre, M.; Vandevoorde, B.; De Schrijver, M.; Smitz, H.; Laforce, E.; Mesuere, M.; Heylbroeck, B.; Wackenier, B.; Claeyssens, P.; Van Steen, J.; Van Rompuy, F.; Vanderwerff, T.; Calluy, L. (2006). Risk analysis for inland vessels in estuary service, in: 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of papers. pp. [1-11], meer

Kuijper, K.; Plancke, Y.; Taal, M. (2011). Veiligheid. Waterbeweging, ontwikkeling in het getijde [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 9, meer

van Kessel, T.; Vanlede, J. (2011). Slibmodel Schelde-estuarium: ontwikkeling en toepassing [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 14, meer

van Mourik, J.; Achtereekte, M. (2008). De toekomst van de Westerschelde, in: Bos, K. (Ed.) Zeelandboek 12. pp. 120-135, meer

Heylen, J. (1995). Een instrument voor een integraal waterbeheer in de Belgisch-Nederlandse grensstreek: de grensoverschrijdende stroomgebiedcomités = Les comités de bassin fluvial ransfrontalier: un instrument pour la gestion intégrée de l'eau dans la région frontalière belgo-néerlandaise, in: Hennekam, B.M.J. (Ed.) Benelux: dossier 95/1 waterbeleid = politique des eaux. pp. 70-77, meer

Top

Rapporten

(S.d.). Simulatorproeven voor het Nauw van Bath. Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation: Wageningen. 13 + bijlagen pp., meer

(1963). Scheldevraagstukken. Stand der studies: mei 1963. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 2 kaarten pp., meer

(1964). Vordering der proeven aangaande de Scheldevraagstukken: juli 1964. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + pl. pp., meer

(1964). Berekeningen aangaande het getij in het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijlagen pp., meer

(1964). Etat d'avancement des essais relatifs aux problèmes de l'Escaut: juillet 1964. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8 + pl. pp., meer

(1965). Etat d'avancement des principales études 1965 = Vordering der voornaamste studies 1965. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Anvers. 50 + fig., photos pp., meer

(1974). Eerste bericht betreffende een empirische methode ter bepaling van zandtransporten in de Westerschelde. Memo 74-7. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 9 + bijlagen pp., meer

(1974). Overzicht voorlopige resultaten van modelproeven ter bestudering van de nautische aspecten van de bochtafsnijding bij Bath. Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation: Wageningen. 23 pp., meer

(1977). Zeeschelde: puntstroomsnelheidsmetingen 1970-1972. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77.14. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 7 + tab., fig. pp., meer

(1979). De buitengewone stormvloed van 15 november 1977: definitief verslag. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 79/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 11 p. + bijlagen pp., meer

(1984). Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek: deel 6. Vaarwegafmetingen en verkeersafwikkeling op het traject Hansweert-Zandvliet. Nota S 80 20 06. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 59 pp., meer

(1984). Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek: deel 3. Maatgevende verkeerssituaties en vaargeulbreedte: A. Tekst. Nota S 80 20 03. Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart: Dordrecht. 92 pp., meer

(1984). Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek: deel 3. Maatgevende verkeerssituaties en vaargeulbreedte: B. Tabellen, figuren en bijlage (bijlage bij hoofdstuk 5 en 7 van de projektrapportage). Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart: Dordrecht. tabellen, figuren en bijlagen pp., meer

(1984). Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek: deel 7. Aanbevolen nautische beheersmaatregelen marginale schepen. Nota S 80 20 07. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 21 pp., meer

(1984). Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek. Samenvatting. Nota S 80 20 00. Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart: [s.l.]. 62 + tab., fig. pp., meer

(1985). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende rechteroever in het nauw van Bath. Notitie NXL-85 004. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 16 + bijlagen pp., meer

(1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende rechteroever van de Westerschelde te Hansweert. Notitie NXL-86 005. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: [s.l.]. 17 + bijlagen pp., meer

(1986). Te nemen maatregelen in verband met de vaargeulbelijning van het gat van Ossenisse. Notitie NXL-86 009. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: [s.l.]. 15 + bijlagen pp., meer

(1986). Studie naar de verwezenlijking van de verbinding tussen Belgische en Nederlandse meetnetten: aanbeveling in verband met de praktische uitwerking van het Hydro-Meteo-Systeem Westerschelde(mond). Technische Schelde Commissie: [s.l.]. 26 + bijlagen pp., meer

(1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende linkeroever in het vaarwater boven Bath ten hoogte van de zinkers. Notitie NXL-86 004. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 14 + bijlagen pp., meer

(1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende oever te Walsoorden. Notitie-86 003. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 11 + bijlagen pp., meer

(1987). Verdieping mondingsgebied Wielingen-Vlissingen (3°20'_3°45' EL) 48'/43' programma. Technische Schelde Commissie: Middelburg. 13 + bijlagen pp., meer

(1988). Meetresultaten uitloop Zimmermangeul ten behoeve van stromingssituatie. Notitie ZLMD-88 N 049. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

(2007). Samenvatting waterhuishouding Rechter Oever 2007. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 31 pp., meer

(2011). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2010. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 18 pp., meer

Bakker, W.T. (1976). Transport van slib door turbulente diffusie in het Noordelijke bekken na realisatie van de bochtafsnijding bij Bath: eerste bericht (1e concept: hoofdstuk 1 en 2). Memo 76-9. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

Bal, J.; Raes, J. (1998). Uitbreiding van de Schelderadarketen ten behoeve van Loodsen op Afstand: projectnota. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust: Brussel. 23 + bijlagen pp., meer

Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; Mostaert, F. (2017). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.3 Basismodel getij en zout. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_103_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 49 + 29 p. bijlagen pp., meer

Claessens, J. (1978). Topografische kenmerken van het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + bijlagen pp., meer

Coen, I. (1971). Zoutmetingen in de dokken van de Antwerpse haven over de periode 1966-1970. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 6 + bijlagen pp., meer

Coen, I. (1977). Neerslag-afvoerrelaties voor Schelde en bijrivieren. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + bijlagen pp., meer

Conrad, J.F.W.; Welcker, J.W. (1900). Verbetering van de Schelde beneden Antwerpen: 2de advies = Amélioration de l'Escaut en aval d'Anvers: 2me rapport. Ministère de l'Agriculture et des Travaux Publics. Administration des Ponts et Chaussées: [s.l.]. 75 pp., meer

Coppens, F.; Mathys, C.; Merckx, J.P.; Ringoot, P.; Van Kerckhoven, M. (2018). The economic importance of the Belgian ports: Flemish maritime ports, Liège port complex and the port of Brussels – Report 2016. Nationale Bank van België Working Paper Documents, 342. National Bank of Belgium: Brussels. 96 pp., meer

De Backer, J.K. (2000). Samenvatting waterhuishouding 1998. In bijlage aangevuld met de geraamde slibverhandeling door versassen, watersteken en waterlozen. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 17 pp., meer

de Looff, D. (1983). Baggeren en gemiddelde aanslibbing in huidige Westbuitenhaven Terneuzen. Nota WWKZ-83-V320. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 7 + bijlagen pp., meer

De Schutter, K.; Van den Berge, S. (2002). Samenvatting waterhuishouding 2000. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 27 pp., meer

Deayaldeen, S. (1996). Kwaliteit van de waterbodem in de Zeeschelde en Westerschelde in 1996: resultaten van de bemonstering in januari 1996. Notitie AXW, 1018-96. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg. 22 + bijlagen pp., meer

Environmental Remediation and Management (1996). Milieu effectrapportering. Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: startnota. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde. Zetel St.-Niklaas: St.-Niklaas. 63 pp., meer

Everbecq, E.; Bourouag, M.; Grard, A.; Deliège, J.-F.; Smitz, J. (2008). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied: derde technisch-wetenschappelijk rapport zware metalen en zwevende stoffen modellering. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 51 + tables pp., meer

Hartsuiker, G. (2000). Bouw Randdelta-III model. Alkyon: Emmeloord. 21 + 2 p. tables, 59 p. figures pp., meer

Holsters, H. (1961). Nota over de studie van de heer Bonnet aangaande de bevaarbaarheid der Schelde voor zeeschepen met grote diepgang. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 74 pp., meer

Hornman, M.; Koffijberg, K.; van Winden, E.; van Els, P.; Klaassen, O.; Soldaat, L. (2018). Watervogels in Nederland in 2015/2016. Sovon-rapport, 2018/07. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 124 pp., meer

Ingenieursbureau S.D. Kamminga (1999). A.D.C.P. stroommeting Boven-Zeeschelde 20 mei 1999: meetverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 10 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (1989). Liefkenshoektunnel: morfologisch onderzoek: deelrapport 2a. Stroom- en sedimentmeting van 25/01/89. Tijdelijke Vereniging Liefkenshoektunnel: [s.l.]. 8 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2006). Current and sediment flux measurements 17 November 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 13 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Bijlage waterbalans: Schelde. Versie 3.1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. 39 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing - Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in Deurganckdok: report 2.5. Through tide measurement: Eddy currents DGD 02/03/2010. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 51 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.5. Deurganckdok 16 februari 2005. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 23 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.1. Deurganckdok 17/02/2005. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. V, 22 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 2.3: Liefkenshoek (17 februari 2005). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 15 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2006). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.7. Vaste meetopstelling inzake bodemgedrag. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 15 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde siibsuspensies: deelrapport 8.1. Vaste meetopstelling inzake bodemgedrag - winter 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTVmeetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 9. Valsnelheid - INSSEV - zomer 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 100 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeescheide in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.6. 23 maart 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 6.2. Calibratie zomer 23 juni en 18 september 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.4. 28 september 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.2. 22 maart 2006 Parel 2 - Deurganckdok. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 6.1. Calibratie winter 15 maart en 14 april 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 31 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 1. Testmetingen 2-3 februari 2005. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 48 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.2. 27 september 2006 Veremans - Raai K. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.3. 22 maart Laure Marie - Liefkenshoek. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.3. 28 september 2006 Stream - Raai K. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densititeitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 4. Aanvullende slibparameters. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.6. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling 26/9 Scheldewacht - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 18 + bijlagen pp., meer

Kabir, M.; Torfs, H. (1991). Sediment transport measurements on the river Scheldt at Temse. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp., meer

Kuijper, K.; van der Kaaij, T.; de Goede, E. (2006). LTV O&M actieplan voor morfologisch onderzoek modelinstrumentarium: Delft3D. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 582 pp., meer

Levy, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). MONEOS, metingen halftijeb in de BenedenZeeschelde: factual data rapport2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 27 + 17 p. appendices pp., meer

Martens, C.; Stoops, E. (2004). Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok: deelrapport 2. Sedimentologisch en morfologisch model onderzoek. Versie 1.0. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 168 + bijlagen pp., meer

Nijhoff, G.P. (1929). Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde. [S.n.]: Brussel. 20 pp., meer

Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2018). Morphodynamic modeling of the Scheldt estuary and its mouth : Effects of sea level rise. Version 2.0. FHR reports, 14_094_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 21 p. pp., meer

Ocean Shipping Consultants (2001). Port of Antwerp: Deurganckdok study. Final report. Antwerp Port Authority: Antwerp. 8 sections pp., meer

Oldenkamp, I. (1973). Bochtafsnijding Bath: voorlopige resultaten. Rijkswaterstaat, Bouwbureau Schelde-Rijnverbinding: Bergen op Zoom. 45 pp., meer

Plancke, Y.; De Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 20. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie nabij de Hooge Platen. versie 1.0. WL Rapporten, 00_031_20. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat, Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. IX, 53 + 8 p. bijlagen pp., meer

Plancke, Y.; Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 22. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie nabij de Plaat van Walsoorden. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_22. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat, Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. X, 45 + 13 p. bijlagen pp., meer

Plancke, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2018). Hydro- en sedimentdynamica in het mondingsgebied van het Scheldeestuarium: deelrapport 1. Factual data rapport frame en puntmetingen periode augustus 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_083_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 70 + 41 p. bijlagen pp., meer

Roos, A. (1974). Nautisch onderzoek bochtafsnijding Bath: optimalisatie van het kanaalprofiel voor de bochtafsnijding op basis van bevaarbare breedte, met behulp van de voorlopige resultaten van het nautisch onderzoek (september 1973, zonder verricht simulatoronderzoek). Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: [s.l.]. 18 + bijlagen pp., meer

Rosink, J.G.; van Oortmerssen, G.A. (1974). Hydronautisch onderzoek van de bochtafsnijding bij Bath: deel 5. Passeerproeven: deel A. Rijkswaterstaat, Bouwbureau Schelde-Rijnverbinding: Bergen op Zoom. 18 + figuren pp., meer

Slinger, J. (2001). Voorstel voor de aanpak van het onderzoekstraject ter ondersteuning van het uitvoeringsproces van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium: eindconcept voor de TSC van 18 januari 2001. Projectbureau LTV: Delft. i, 25 pp., meer

Smets, E. (1977). Spectraalontleding van het getij in de Schelde bij het loodsgebouw te Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 20 + fig. pp., meer

Smets, E. (1998). De overschrijdingskans voor de uiterste hoogwaterstanden in de Schelde te Antwerpen: toepassing van de statistiek van extreme waarden. KU Leuven: Leuven. 23 + bijlagen pp., meer

Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Analyse meetresultaten tracerproeven. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 69 + fig. pp., meer

Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Beschikbare meetreeksen in nabijheid van de Plaat van Walsoorden. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 14 + bijlagen pp., meer

Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Meettechnieken voor bodemnabij sedimenttransport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 54 pp., meer

Sterling, A. [s.d.]. Anciens chenaux dans les polders au nord d'Anvers. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 11 + cartes pp., meer

Sterling, A. (1966). Essais sur modèles pour l'étude de l'amélioration de la navigabilité de l'Escaut. Conférence faite au Comité National Belge de Géodésie et Géophysique, 16-6-1966. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Anvers. , meer

Taverniers, E. (1975). Evolutie van het getij in de Westerschelde: periode 1941-1974. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 16 + 27 p. fig. pp., meer

Tijdelijke Vereniging S.V.K.S. (1994). Waarom is een stormvloedkering op de Schelde te Antwerpen noodzakelijk?. [S.n.]: Antwerpen. 12 pp., meer

Uit den Bogaard, L.A. (1995). Resultaten zandbalans Westerschelde 1955-1993. IMAU-rapport, R95-08. Universiteit Utrecht, IMAU: Middelburg. 200 pp., meer

v.d. Weck, A.; Schilperoort, T. (1998). Final version of the ESTMORF model. Version 4.0. WL | Delft Hydraulics: Delft. II, 39 + 7 p. tables, 20 p. figures, 2 p. app. pp., meer

Van Damme, S.; Meire, P.; Ysebaert, T. (1999). Het Schelde-estuarium: natuurlijk! Een ecosysteembeschrijving uitgevoerd binnen het kader van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer: Antwerpen. 111 + bijlagen pp., meer

van Kessel, T.; Vanlede, J. (2010). Impact of harbour basins on mud dynamics Scheldt estuary in the framework of LTV. Deltares: Delft. 29 pp., meer

van Oevelen, D. (1997). Studie naar de mogelijkheden tot het toelaten van een gecontroleerd gereduceerd getij in het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. [S.n.]: Brussel. 18 pp., meer

Van Veen, J. [s.d.]. Invloed inpoldering land van Saaftinge: voorlopige beschouwingen. [S.n.]: [s.l.]. 9 + kaarten pp., meer

Vander Vin, H. (1913). Notice relative aux travaux d'amelioration du Rupel entre Wintham et son embouchure dans l'Escaut: rapport. Association internationale permanente des congrès de navigation: Bruxelles. 8 + 2 cartes pp., meer

Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Regulation for the upstream and downstream navigation of 8,000 and more TEU container vessels to the port of Antwerp with a maximum draught of 145 dm. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust/Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 7 pp., meer

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2006). Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): progress report 3 covering the period from 15/01/2006 to 15/07/2006. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Brussel. 57 pp., meer

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2006). Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): progress report 2 covering the period from 15/06/2005 to 15/01/2006. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Brussel. 14 pp., meer

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2009). Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): final report. Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 35 + appendices pp., meer

Voet, M.; Swings, J.; Huyghebaert, B. (2000). Analyse van hoogwaterafvoeren: 2a. De stroomgebieden van de Kempen: basisverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. V, 81 pp., meer

Voet, M.; Swings, J.; Huyghebaert, B. (2000). Analyse van hoogwaterafvoeren: 2c. De stroomgebieden van de Kempen: gegevens van de stations. Deel 2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. different pagination pp., meer

Voet, M.; Swings, J.; Huyghebaert, B. (2000). Analyse van hoogwaterafvoeren: 2b. De stroomgebieden van de Kempen: gegevens van de stations. Deel 1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. different pagination pp., meer

Wartel, S. (1971). Studie van het flokulatieproces op Schelde-sedimenten. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. 15 pp., meer

Top

Thesissen

Houthooft, R. (1986). Bepaling van hydraulische parameters in het Scheldebekken. Ir Thesis. KU Leuven: Leuven. 99 + bijlagen pp. , meer

Top

Andere

Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2017). Modeling effects of secondary tidal basins on estuarine morphodynamics, in: 19th EGU General Assembly, proceedings from the conference held 23-28 April, 2017 in Vienna, Austria. Geophysical Research Abstracts, 19: pp. 16500, meer

Sterling, A. (1966). Modelstudies aangaande de verbetering van de bevaarbaarheid op de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 + fig. pp., meer

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2005). Operationele kartering van suspensiesedimentconcentraties in estuaria door middel van aardobservatie (ORMES): voortgangsrapport 1 = Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): progress report 1 covering the period from 15/03/2005 to 15/06/2005. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Brussel. different pagination pp., meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy