Socio-economie | Scheldemonitor

Socio-economie

Rond de Schelde zijn er heel wat activiteiten die vallen binnen woon-en werkgebieden. Verschillende onderzoeksgebieden monitoren dan ook de ontwikkeling van maatschappelijke trends, woonuitbreiding, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, welvaart,... ingericht binnen het Schelde-estuarium.