Fysisch- Chemisch | Scheldemonitor

Fysisch- Chemisch

De fysische en chemische toestand van het Schelde-estuarium worden in Vlaanderen en Nederland zeer intensief bestudeerd. Deze toestand staat in nauw verband met externe invloeden zoals klimaatsverandering, vervuiling en met het ecologisch functioneren van het Schelde-estuarium. De monitoring van het fysisch-chemisch systeem omvat zowel de bemonstering van het oppervlaktewater, de waterkolom en de bodem. Hierbij worden standaard fysische parameters zoals temperatuur en saliniteit gemeten, maar eveneens water- en waterbodemkwaliteit, lichtklimaat en concentraties stoffen die verontreiniging kunnen weergeven. Binnen heel wat onderzoeksprojecten worden eveneens fysicche & chemische parameters verzameld.